Analyser och statistik

Internationell statistik

Här nedan återfinns länkar till internationella källor med information om biobesök i andra länder och om svensk film i utlandet.

European Audiovisual Observatory

Observatoriet är Europarådets organ för den audiovisuella sektorn i rådets länder. Där finns både en juridisk avdelning och en analysavdelning. Analysavdelningen ansvarar bland annat för en årsbok för sektorn med uppgifter om såväl filmkonsumtion som produktion. De genomför också särskilda studier med olika inriktning för film och andra audiovisuella medier. I samband med Cannesfestivalen publicerar de Focus: Marché du Film - World Film Market Trends.

Observatoriet håller också i Lumiére-databasen där det går att hitta uppgifter om besök för europeiska filmer, inklusive svenska, i Europa och några andra marknader. Det är viktigt att komma ihåg att inrapporteringen till databasen har en viss fördröjning.

Media Salles

Organisationen som bland annat finansieras av EU främjar europeisk film och dess spridning på biograferna. De publicerar också statistik.

Skriv ut