Analyser och statistik

Spelperioder

På biograferna används begreppet spelperioder. En spelperiod sträcker sig från fredagen närmast månadsskiftet till torsdagen närmast nästa månadsskifte.

Biografstatistiken redovisas i statistikverktyget per spelmånad istället för vanliga kalendermånader. En spelmånad sträcker sig från fredagen närmast månadsskiftet till torsdagen närmast nästa månadsskifte. Anledningen till detta är att filmerna normalt har premiär på fredagar.

Från och med 2014 har vi övergått till att i huvudsak redovisa per kalendermånad och kalenderår utom i statistikverktyget och vid jämförelser över längre tid. 

Spelperioder 2016

Spelperioder 2015 

Skriv ut