Analyser och statistik

Målgrupper och genre

För att beskriva filmutbudet kategoriserar vi filmerna utifrån målgrupp och genre.

Med syftet att möjliggöra analyser av bredden och mångfalden i filmutbudet, trender i filmutbudet och avseende besöken/filmtittandet samt eventuella skillnader mellan utbudet och konsumtionen gör Filminstitutet löpande kategoriseringar av filmer avseende genre och målgrupp. Ett syfte är också att kunna analysera stödfördelningen utifrån dessa parametrar.

Förslag på kategoriseringar diskuteras i en intern arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika avdelningar på Filminstitutet. En grund för kategoriseringarna är de val som producenter gör då de söker produktionsstöd från Filminstitutet.

En utgångspunkt är också de definitioner som Filminstitutet har tagit fram. Se följande dokument:

Skriv ut