Analyser och statistik

Rapporter

Här hittar du publikationer ordnade i olika kategorier som kan väljas nedan, under Sök och filtrera: Utredningar, månadsrapporter biografstatistik, publikundersökningar, statistik om biografer samt övrigt.

Sök och filtrera

  Utredningar

  2005

  2006

  2007

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2017

  2018

  2019