Analyser och statistik

Rapporter

Här hittar du publikationer ordnade i olika kategorier som kan väljas nedan, under Sök och filtrera: Utredningar, månadsrapporter biografstatistik, publikundersökningar, statistik om biografer samt övrigt.

Sök och filtrera

  Månadsrapporter

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  Utredningar

  2005

  2006

  2007

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2017

  2018

  2019