Analyser och statistik

Publikundersökningar

Filminstitutet genomför årligen publikundersökningar som ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Läs mer om dessa undersökningar här.

Byt sida

Frågorna kan vara: Vem är den typiska biobesökaren? Vilka ser främst ser film digitalt? Hur ser publiken för svensk film ut och hur skiljer den sig från andra publikgrupper? Varierar genrepreferenserna mellan stad och landsbygd, mellan olika åldersgrupper eller mellan män och kvinnor? Vilka olika typer av filmkonsumenter finns i Sverige idag? Vilka motiv, preferenser och beteenden utmärker dem? Vilka aktuella svenska filmer har de sett? Var finns de?

Dessa och andra frågor försöker vi att svara på genom årliga publikundersökningar. Eftersom varje film är unik och nya filmer hela tiden tillkommer finns det behov av att följa dessa frågor löpande. På lång sikt är målet att ta fram kunskap som kan bidra till att svensk film når alla delar av befolkningen.

Sedan 2014 genomför vi undersökningarna i samarbete med marknadsundersöknings-företaget YouGov. Varje år gör vi en undersökning med svenskar mellan15-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Utöver dessa undersökningar har vi också gjort mindre undersökningar inriktade på mer specifika frågor. Tidigare samarbetade Filminstitutet i flera år med SOM-institutet (Samhälle, Opinion och Medier) vid Göteborgs universitet.

Resultatet av undersökningarna publiceras i rapporter, i form av publikprofiler för enskilda filmer och i kortare analyser.

Skriv ut