Analyser och statistik

Publikundersökningar

Filminstitutet genomför årligen publikundersökningar som ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Läs mer om dessa undersökningar här.

Byt sida

Frågorna kan vara: Vem är den typiska biobesökaren? Vilka ser främst film digitalt? Hur ser publiken för svensk film ut och hur skiljer den sig från andra publikgrupper? Varierar genrepreferenserna mellan stad och landsbygd, mellan olika åldersgrupper eller mellan män och kvinnor? Vilka olika typer av filmkonsumenter finns i Sverige idag? Vilka motiv, preferenser och beteenden utmärker dem? Vilka aktuella svenska filmer har de sett? Var finns de?

Dessa och andra frågor försöker vi att svara på genom årliga publikundersökningar. Eftersom varje film är unik och nya filmer hela tiden tillkommer finns det behov av att följa dessa frågor löpande. På lång sikt är målet att ta fram kunskap som kan bidra till att svensk film når alla delar av befolkningen.

Varje år gör Filminstitutet en undersökning med svenskar mellan 15 och 74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Utöver dessa undersökningar har vi också gjort mindre undersökningar inriktade på mer specifika frågor.

Resultatet av undersökningarna publiceras i rapporter och i form av publikprofiler för enskilda filmer.

Skriv ut