Analyser och statistik
Cirkeln är en av de filmer som det finns en publikprofil för
Cirkeln är en av de filmer som det finns en publikprofil för. Foto: Niklas Alexandersson

Publikprofiler

Här kan du följa hur svenska filmer når ut i olika befolkningsgrupper.

Byt sida

Filminstitutet har under flera år kontinuerligt samlat in data om vilka som ser aktuella svenska filmer. På så sätt har det skapats en databas som kan användas för att förstå marknaden och publiken. Här kan producenter, distributörer och andra intresserade fortlöpande följa hur den svenska filmen når ut i olika befolkningsgrupper.

Publikprofilen för en enskild titel ger grundläggande demografisk information om filmens publik, till exempel könsfördelningen bland de som har sett filmen och geografiska skillnader i hur filmen har nått ut. Datan bygger på årliga undersökningar med personer mellan 15 och 74 år. De är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp.

Publikprofilerna bygger på respondenternas egna beskrivningar av sin filmkonsumtion. Det kan hända att en respondent uppger sig ha sett en film utan att faktiskt ha gjort det, eller att en respondent blandar ihop olika filmer. I undersökningarna ser denna risk ut att vara större för filmer som ingår i serier, eller som bygger på förlagor som också har legat till grund för tv-program. Det kan också hända att respondenter inte vill ange att de har sett en film på en illegal sajt. För barnfilmer som ingår här kan informationen påverkas av att undersökningarna inte omfattar personer under 15 år. Det är bra att ha med sig i läsningen av publikprofilerna.

Du hittar publikprofilerna genom att gå in under "Läs mer om Publikprofiler". Denna lista kommer att uppdateras med nya titlar regelbundet.

Skriv ut