Analyser och statistik

438 dagar

Denna analys bygger på en av de publikundersökningar som Filminstitutet genomför årligen. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år och är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. 438 dagar hade premiär 30 augusti 2019 och undersöktes i november 2020.

Andel som känner till filmen och som har sett den

438 dagar 1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

438 dagar 2.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

438 dagar 3.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

Karta 438 dagar.png

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

438 dagar 5.PNG

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

438 dagar 6.PNG

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund

438 dagar 7.PNG

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

438 dagar 8.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som uppgav att följande stämmer in på filmen

438 dagar 9.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som gav filmen olika betyg

438 dagar 10.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Skriv ut