Analyser och statistik

And Then We Danced

Denna analys bygger på en av de publikundersökningar som Filminstitutet genomför årligen. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år och är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. And Then We Danced hade premiär 13 september 2019 och undersöktes i november 2020.

Andel som känner till filmen och som har sett den

And then we danced 1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

And then we danced 2.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

And then we danced 3.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

Karta And Then We Danced.png

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

And then we danced 4.PNG

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

And then we danced 6.PNG

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund

And then we danced 7.PNG

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

And then we danced 8.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som uppgav att följande stämmer in på filmen

And then we danced 9.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som gav filmen olika betyg

And then we danced 10.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Skriv ut