Analyser och statistik

Britt-Marie var här

Denna analys bygger på en av de undersökningar som Filminstitutet har gjort i samarbete med marknadsundersökningsföretaget YouGov. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år som ser på film minst en gång per år. De är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Britt-Marie var här hade premiär 25 januari 2019 och undersöktes 25 oktober-11 november 2019.

Andel som känner till filmen och som har sett den

Brittmarie1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes 25 oktober-11 november 2019.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Brittmarie2.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

Brittmarie3.PNG

Andel som har sett filmen i olika typer av hushåll

Brittmarie4.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

2020_Karta4_BrittMarie.png

Andel som har sett filmen i olika typer av orter

Brittmarie5.PNG

*Storstad: mer än 200 000 invånare. Mellanstor stad: 50 000-200 000 invånare. Mindre stad: 20 000-49 999 invånare. Småstad: Färre än 20 000 invånare.

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

Brittmarie6.PNG

Andel som har sett filmen i olika inkomstgrupper

Brittmarie7.PNG

*Avser hushållets årsinkomst (brutto).

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

Brittmarie8.PNG

*Låg utbildning: högst grundskola/gymnasium. Medelhög utbildning: högst eftergymnasial. Hög utbildning: universitet/högskola/forskarutbildning.

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund*

Brittmarie9.PNG

*Utländsk bakgrund: Utrikesfödda samt inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar.

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

Brittmarie10.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes 25 oktober-11 november 2019.

Andel som upplevde olika känslor när de såg filmen

Brittmarie11.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes 25 oktober-11 november 2019.

Andel som gav filmen olika betyg

Brittmarie12.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes 25 oktober-11 november 2019.

Skriv ut