Analyser och statistik

Catwalk - Från Glada Hudik till New York

Denna analys bygger på en av de publikundersökningar som Filminstitutet genomför årligen. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år och är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Catwalk - Från Glada Hudik till New York hade premiär 31 januari 2020 och undersöktes i november 2020.

Andel som känner till filmen och som har sett den

Catwalk 1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Catwalk 2.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

Catwalk 3.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

Karta Catwalk.png

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

Catwalk 4.PNG

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

Catwalk 6.PNG

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund

Catwalk 7.PNG

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

Catwalk 8.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som uppgav att följande stämmer in på filmen

Catwalk 9.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som gav filmen olika betyg

Catwalk 10.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Skriv ut