Analyser och statistik

En del av mitt hjärta

Denna analys bygger på en av de publikundersökningar som Filminstitutet genomför årligen. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år och är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. En del av mitt hjärta hade premiär 25 december 2019 och undersöktes i november 2020.

Andel som känner till filmen och som har sett den

En del av mitt hjärta 1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

En del av mitt hjärta 2.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

En del av mitt hjärta 3.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

Karta En del av mitt härta.png

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

En del av mitt hjärta 5.PNG

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

En del av mitt hjärta 6.PNG

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund

En del av mitt hjärta 7.PNG

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

En del av mitt hjärta 8.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som uppgav att följande stämmer in på filmen

En del av mitt hjärta 10.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som gav filmen olika betyg

En del av mitt hjärta 9.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Skriv ut