Analyser och statistik

En komikers uppväxt

Denna analys bygger på en av de publikundersökningar som Filminstitutet genomför årligen. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år och är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. En komikers uppväxt hade premiär 11 oktober 2019 och undersöktes i november 2020.

Andel som känner till filmen och som har sett den

En komikers uppväxt 1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

En komikers uppväxt 2.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

En komikers uppväxt 3.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

Karta En komikers uppväxt.png

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

En komikers uppväxt 5.PNG

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

En komikers uppväxt 6.PNG

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund

En komikers uppväxt 7.PNG

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

En komikers uppväxt 8.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som uppgav att följande stämmer in på filmen

En komikers uppväxt 9.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som gav filmen olika betyg

En komikers uppväxt 10.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Skriv ut