Analyser och statistik

Hasse & Tage - en kärlekshistoria

Denna analys bygger på en av de publikundersökningar som Filminstitutet genomför årligen. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år och är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Hasse & Tage - en kärlekshistoria hade premiär 6 september 2019 och undersöktes i november 2020.

Andel som känner till filmen och som har sett den

Hasse och Tage 1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Hasse och Tage 2.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

Hasse och Tage 3.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

Karta Hasse och Tage.png

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

Hasse och Tage 5.PNG

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

Hasse och Tage 6.PNG

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund

Hasse och Tage 7.PNG

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

Hasse och Tage 8.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som uppgav att följande stämmer in på filmen

Hasse och Tage 9.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som gav filmen olika betyg

Hasse och Tage 10.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Skriv ut