Analyser och statistik

Jag kommer hem igen till jul

Denna analys bygger på en av de publikundersökningar som Filminstitutet genomför årligen. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år och är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Jag kommer hem igen till jul hade premiär 8 november 2019 och undersöktes i november 2020.

Andel som känner till filmen och som har sett den

Jag kommer hem igen 1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Jag kommer hem igen 2.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

Jag kommer hem igen 3.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

Karta Jag kommer hem igen till jul.png

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

Jag kommer hem igen 5.PNG

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

Jag kommer hem igen 6.PNG

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund

Jag kommer hem igen 7.PNG

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

Jag kommer hem igen 8.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som uppgav att följande stämmer in på filmen

Jag kommer hem igen 9.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som gav filmen olika betyg

Jag kommer hem igen 10.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Skriv ut