Analyser och statistik

Min pappa Marianne

Denna analys bygger på en av de publikundersökningar som Filminstitutet genomför årligen. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år och är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Min pappa Marianne hade premiär 21 februari 2020 och undersöktes i november 2020.

Andel som känner till filmen och som har sett den

Min pappa Marianne 1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Min pappa Marianne 3.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

Min pappa Marianne 2.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

Karta Min pappa Marianne.png

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

Min pappa Marianne 5.PNG

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

Min pappa Marianne 6.PNG

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund

Min pappa Marianne 7.PNG

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

Min pappa Marianne 8.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som uppgav att följande stämmer in på filmen

Min pappa Marianne 9.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som gav filmen olika betyg

Min pappa Marianne 10.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Skriv ut