Analyser och statistik

Pelle Svanslös

Denna analys bygger på en av de publikundersökningar som Filminstitutet genomför årligen. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år och är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Pelle Svanslös hade premiär 17 januari 2020 och undersöktes i november 2020.

Observera att detta är en barnfilm och att undersökningarna inte omfattar personer under 15 år.

Andel som känner till filmen och som har sett den

Pelle Svanslös 1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Pelle Svanslös 2.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

Pelle Svanslös 3.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

Karta Pelle Svanslös.png

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

Pelle Svanslös 5.PNG

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

Pelle Svanslös 6.PNG

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund

Pelle Svanslös 7.PNG

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

Pelle Svanslös 8.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som uppgav att följande stämmer in på filmen

Pelle Svanslös 9.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som gav filmen olika betyg

Pelle Svanslös 10.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Skriv ut