Analyser och statistik

Quick

Denna analys bygger på en av de publikundersökningar som Filminstitutet genomför årligen. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år och är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Quick hade premiär 20 september 2019 och undersöktes i november 2020.

Andel som känner till filmen och som har sett den

Quick 1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Quick 2.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

Quick 3.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

Karta quick.png

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

Quick 4.PNG

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

Quick 5.PNG

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund

Quick 7.PNG

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

Quick 8.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som uppgav att följande stämmer in på filmen

Quick 9.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som gav filmen olika betyg

Quick 10.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Skriv ut