Analyser och statistik

Se upp för Jönssonligan

Denna analys bygger på en av de publikundersökningar som Filminstitutet genomför årligen. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år och är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Se upp för Jönssonligan hade premiär 25 december 2020 och undersöktes i december 2021.

Andel som känner till filmen och som har sett den

Se upp för Jönssonligan 1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i december 2021.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Se upp för Jönssonligan 2.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

Se upp för Jönssonligan 3.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

Karta Se upp för Jönssonligan-01.png

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

Se upp för Jönssonligan 4.PNG

Andel som har sett filmen i grupper med olika utbildning

Se upp för Jönssonligan 5.PNG

Andel som har sett filmen i olika typer av orter

Se upp för Jönssonligan 6.PNG

Andel som har sett filmen i olika typer av hushåll

Se upp för Jönssonligan 7.PNG

*Personer under 18 år.

Andel som har sett filmen i grupper med olika inkomst*

Se upp för Jönssonligan 8.PNG

*Personlig årlig inkomst före skatt.

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund

Se upp för Jönssonligan 9.PNG

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

Se upp för Jönssonligan 10.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Filmen hade premiär på en strömningstjänst och visades inte på biograf.
***Snitt för de filmer som undersöktes i december 2021.

Andel som uppgav att följande stämmer in på filmen

Se upp för Jönssonligan 11.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i december 2021.

Skriv ut