Analyser och statistik

Spring Uje spring

Denna analys bygger på en av de publikundersökningar som Filminstitutet genomför årligen. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år och är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Spring Uje spring hade premiär 18 december 2020 och undersöktes i december 2021.

Andel som känner till filmen och som har sett den

Spring Uje spring 1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i december 2021.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Spring Uje spring 2.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

Spring Uje spring 3.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

Karta Spring Uje spring-01.png

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

Spring Uje spring 4.PNG

Andel som har sett filmen i grupper med olika utbildning

Spring Uje spring 5.PNG

Andel som har sett filmen i olika typer av orter

Spring Uje spring 6.PNG

Andel som har sett filmen i olika typer av hushåll

Spring Uje spring 7.PNG

*Personer under 18 år.

Andel som har sett filmen i grupper med olika inkomst*

Spring Uje spring 8.PNG

*Personlig årlig inkomst före skatt.

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund

Spring Uje spring 9.PNG

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

Spring Uje spring 10.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes i december 2021.

Andel som uppgav att följande stämmer in på filmen

Spring Uje spring 11.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i december 2021.

Skriv ut