Analyser och statistik

Sune - Best man

Denna analys bygger på en av de publikundersökningar som Filminstitutet genomför årligen. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år och är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Sune - Best man hade premiär 20 december 2019 och undersöktes i november 2020.

Observera att detta är en barnfilm och att undersökningarna inte omfattar personer under 15 år.

Andel som känner till filmen och som har sett den

Sune Best Man 1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Sune Best Man 2.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

Sune Best Man 3.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

Karta Sune Best Man.png

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

Sune Best Man 5.PNG

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

Sune Best Man 6.PNG

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund

Sune Best Man 7.PNG

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

Sune Best Man 8.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som uppgav att följande stämmer in på filmen

Sune Best Man 10.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som gav filmen olika betyg

Sune Best Man 9.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Skriv ut