Analyser och statistik

LasseMajas Detektivbyrå - Tågrånarens hemlighet

Denna analys bygger på en av de publikundersökningar som Filminstitutet genomför årligen. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år och är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. LasseMajas Detektivbyrå - Tågrånarens hemlighet hade premiär 7 februari 2020 och undersöktes i november 2020.

Observera att detta är en barnfilm och att undersökningarna inte omfattar personer under 15 år.

Andel som känner till filmen och som har sett den

Tågrånaren 1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Tågrånaren 2.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

Tågrånaren 3.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

Karta LasseMaja.png

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

Tågrånaren 5.PNG

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

Tågrånaren 6.PNG

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund

Tågrånaren 7.PNG

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

Tågrånaren 8.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som uppgav att följande stämmer in på filmen

Tågrånaren 9.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Andel som gav filmen olika betyg

Tågrånaren 10.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes i november 2020.

Skriv ut