Analyser och statistik

Cirkeln

Denna analys bygger på en av de undersökningar som Filminstitutet har gjort i samarbete med marknadsundersökningsföretaget YouGov. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år som ser på film minst en gång per år. De är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Cirkeln hade premiär 18 februari 2015 och undersöktes 8-15 oktober 2015.

Andel som känner till filmen och som har sett den

 

*Snitt för de filmer som undersöktes 1-16 november 2016.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

 

Fördelning av tittarna efter kön

 

Andel som har sett filmen i olika typer av hushåll

 

Andel som har sett filmen i olika regioner

 

 

Andel som har sett filmen i olika typer av orter

 

*Storstad: mer än 200 000 invånare. Mellanstor stad: 50 000-200 000 invånare. Mindre stad: 20 000-49 999 invånare. Småstad: Färre än 20 000 invånare.

 

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

 

Andel som har sett filmen i olika inkomstgrupper

 

*Avser hushållets årsinkomst (brutto).

 

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

 

*Låg utbildning: högst grundskola/gymnasium. Medelhög utbildning: högst eftergymnasial. Hög utbildning: universitet/högskola/forskarutbildning.

 

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

 

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes 8-15 oktober 2015.

 

Skriv ut