Analyser och statistik

Glada hälsningar från Missångerträsk

Denna analys är en av flera som var och en går igenom data om publiken för en svensk film. Analyserna bygger på undersökningar som Filminstitutet har gjort i samarbete med marknadsundersökningsföretaget YouGov. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år som ser på film minst en gång per år. De är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Glada hälsningar från Missångerträsk hade premiär 25 september 2015 och undersöktes 1-16 november 2016.

Andel som känner till filmen och som har sett den

 

*Snitt för de filmer som undersöktes 1-16 november 2016.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

 

Fördelning av tittarna efter kön

 

Andel som har sett filmen i olika typer av hushåll

 

Andel som har sett filmen i olika regioner

 

 

Andel som har sett filmen i olika typer av orter

 

*Storstad: mer än 200 000 invånare. Mellanstor stad: 50 000-200 000 invånare. Mindre stad: 20 000-49 999 invånare. Småstad: Färre än 20 000 invånare.

 

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

 

Andel som har sett filmen i olika inkomstgrupper

 

*Avser hushållets årsinkomst (brutto).

 

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

 

*Låg utbildning: högst grundskola/gymnasium. Medelhög utbildning: högst eftergymnasial. Hög utbildning: universitet/högskola/forskarutbildning.

 

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

 

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes 1-16 november 2016.

 

Skriv ut