Analyser och statistik

Hallåhallå

Denna analys bygger på en av de undersökningar som Filminstitutet har gjort i samarbete med marknadsundersökningsföretaget YouGov. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år som ser på film minst en gång per år. De är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Hallåhallå hade premiär 7 februari 2014 och undersöktes 2-8 oktober 2014.

Andel som känner till filmen och som har sett den

 Andel som känner till filmen och som har sett den

*Snitt för de filmer som undersöktes 2-8 oktober 2014.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Fördelning av tittarna efter kön

 Fördelning av tittarna efter kön

Andel som har sett filmen i olika typer av hushåll

Andel som har sett filmen i olika typer av hushåll

 

Andel som har sett filmen i olika regioner

Andel som har sett filmen i olika regioner

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

 Fördelning av tittarna efter visningsfönster

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes 2-8 oktober 2014.

 

Skriv ut