Analyser och statistik

Måste gitt

Denna analys bygger på en av de undersökningar som Filminstitutet har gjort i samarbete med marknadsundersökningsföretaget YouGov. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år som ser på film minst en gång per år. De är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Måste gitt hade premiär 6 januari 2017 och undersöktes 16-31 oktober 2017.

Andel som känner till filmen och som har sett den

Andel som känner till filmen och som har sett den*

*Snitt för de filmer som undersöktes 16-31 oktober 2017.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Fördelning av tittarna efter kön

 Fördelning av tittarna efter kön

Andel som har sett filmen i olika typer av hushåll

Andel som har sett filmen i olika typer av hushåll

Andel som har sett filmen i olika regioner

 Andel som har sett filmen i olika regioner

Andel som har sett filmen i olika typer av orter

Andel som har sett filmen i olika typer av orter

*Storstad: mer än 200 000 invånare. Mellanstor stad: 50 000-200 000 invånare. Mindre stad: 20 000-49 999 invånare. Småstad: Färre än 20 000 invånare.

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

 Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

Andel som har sett filmen i olika inkomstgrupper

 Andel som har sett filmen i olika inkomstgrupper

*Avser hushållets årsinkomst (brutto).

 

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

 Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

*Låg utbildning: högst grundskola/gymnasium. Medelhög utbildning: högst eftergymnasial. Hög utbildning: universitet/högskola/forskarutbildning.

 

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

 Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes 16-31 oktober 2017.

Andel som upplevde olika känslor när de såg filmen

Andel som upplevde olika känslor när de såg filmen

*Snitt för de filmer som undersöktes 16-31 oktober 2017.

Skriv ut