Analyser och statistik

Tjuvarnas jul - Trollkarlens dotter

Denna analys bygger på en av de undersökningar som Filminstitutet har gjort i samarbete med marknadsundersökningsföretaget YouGov. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år som ser på film minst en gång per år. De är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Tjuvarnas jul – Trollkarlens dotter hade premiär 14 november 2014 och undersöktes 8-15 oktober 2015.

Observera att Tjuvarnas jul – Trollkarlens dotter är en barnfilm och att undersökningarna inte omfattar personer under 15 år.

Andel som känner till filmen och som har sett den

 Andel som känner till filmen och som har sett den

*Snitt för de filmer som undersöktes 8-15 oktober 2015.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Fördelning av tittarna efter kön

 Fördelning av tittarna efter kön

Andel som har sett filmen i olika typer av hushåll

Andel som har sett filmen i olika typer av hushåll

Andel som har sett filmen i olika regioner

 Andel som har sett filmen i olika regioner

Andel som har sett filmen i olika typer av orter

 Andel som har sett filmen i olika typer av orter

*Storstad: mer än 200 000 invånare. Mellanstor stad: 50 000-200 000 invånare. Mindre stad: 20 000-49 999 invånare. Småstad: Färre än 20 000 invånare.

 

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

 Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

Andel som har sett filmen i olika inkomstgrupper

 Andel som har sett filmen i olika inkomstgrupper

*Avser hushållets årsinkomst (brutto).

 

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

 Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

*Låg utbildning: högst grundskola/gymnasium. Medelhög utbildning: högst eftergymnasial. Hög utbildning: universitet/högskola/forskarutbildning.

 

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

 Fördelning av tittarna efter visningsfönster

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes 8-15 oktober 2015.

 

Skriv ut