Analyser och statistik

Vilken jävla cirkus

Denna analys bygger på en av de undersökningar som Filminstitutet har gjort i samarbete med marknadsundersökningsföretaget YouGov. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år som ser på film minst en gång per år. De är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Vilken jävla cirkus hade premiär 20 oktober 2017 och undersöktes 26 oktober-12 november 2018.

Andel som känner till filmen och som har sett den

Vilken jävla cirkus 1.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes 26 oktober-12 november 2018.
**Andel av de som känner till filmen som också har sett den.

Andel som har sett filmen i olika åldersgrupper

Vilken jävla cirkus 2.PNG

Fördelning av tittarna efter kön

Vilken jävla cirkus 3.PNG

Andel som har sett filmen i olika typer av hushåll

Vilken jävla cirkus 4.PNG

Andel som har sett filmen i olika regioner

karta vilken jhävla cirkus.png

Andel som har sett filmen i olika typer av orter

 

*StorstadVilken jävla cirkus 5.PNG: mer än 200 000 invånare. Mellanstor stad: 50 000-200 000 invånare. Mindre stad: 20 000-49 999 invånare. Småstad: Färre än 20 000 invånare.

Andel som har sett filmen i olika sysselsättningsgrupper

Vilken jävla cirkus 6.PNG

Andel som har sett filmen i olika inkomstgrupper

Vilken jävla cirkus 7.PNG

*Avser hushållets årsinkomst (brutto).

Andel som har sett filmen i olika utbildningsgrupper

 

*Låg utbildVilken jävla cirkus 8.PNGning: högst grundskola/gymnasium. Medelhög utbildning: högst eftergymnasial. Hög utbildning: universitet/högskola/forskarutbildning.

Andel som har sett filmen i grupper med olika bakgrund*

Vilken jävla cirkus 9.PNG

*Utländsk bakgrund: Utrikesfödda samt inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar.

Fördelning av tittarna efter visningsfönster*

Vilken jävla cirkus 10.PNG

*Om en person har sett filmen flera gånger avses det visningsfönster där filmen sågs första gången.
**Snitt för de filmer som undersöktes 26 oktober-12 november 2018.

Andel som upplevde olika känslor när de såg filmen

Vilken jävla cirkus 11.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes 26 oktober-12 november 2018.

Andel som gav filmen olika betyg

Vilken jävla cirkus 12.PNG

*Snitt för de filmer som undersöktes 26 oktober-12 november 2018.

Skriv ut