Biblioteket

Sveriges enda specialbibliotek om film

I bibliotekets samlingar hittar du information om filmen som industri, konstart och kulturyttring. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör material som dokumenterar filmen i Sverige.