Biblioteket

Artikeldatabaser

Här listar vi databaser som innehåller artiklar ur svenska och internationella tidningar och tidskrifter.

De flesta är så kallade fulltextdatabaser, det vill säga artiklarna läses direkt på skärmen i PDF eller Html-format. Som låntagare har du tillgång till ett antal av dessa databaser även utanför bibliotekets väggar. För mer information om hur du når våra e-resurser utanför bibliotekets väggar, se  Biblioteket hemifrån.

Film & Television Literature Index

Fulltextdatabas som täcker ett stort spektrum av litteratur om film och tv. Innehåller förutom tidskriftsartiklar även ett stort antal E-böcker.

FIAF International Index to Film Periodicals

Fulltext och hänvisningar till artiklar och recensioner i över 300 internationella film- och tv-tidskrifter. Kontrollerade ämnesordslistor ger bra kvalitet och underlättar sökning på titel, person och ämne.

Entertainment Industry Magazine Archive

Innehåller skannade tidskrifter inom film, media, teater och musik (från 1880 till år 2000). Bl.a. Variety, Screen International, Film Weekly, Picture Goer och Boxoffice.

Primo

Söker samtidigt i ett stort antal databaser. Överlappar i viss mån med innehållet i de databaser som nämns ovan, men innehåller också ett stort antal fria resurser och artiklar till angränsande ämnen.
*Endast tillgänglig i biblioteket

Artikelsök

Över 2,4 miljoner noga utvalda hänvisningar till artiklar i tidningar och tidskrifter. Artiklar från totalt 1300 huvudsakligen svenska tidningar och tidskrifter, från 1979 och framåt. Databasen uppdateras dagligen och varje år tillkommer cirka 20 000 poster. Inklusive en omfattande fulltextåtkomst - pdf:er samt länkar till publikationen.
*Endast tillgänglig i biblioteket

Mediearkivet

Innehåller artiklar i fulltext från dagstidningar och tidskrifter, bland annat Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Även webbtidningar, bloggar med mera.
*Endast tillgänglig i biblioteket

Schirmer encyclopedia of film

Denna databas är egentligen mer att betrakta som ett elektroniskt uppslagsverk och ger en bra introduktion till film och filmteoretiska begrepp, samt tips till vidare läsning.

Skriv ut