Biblioteket

Övriga databaser

Filmografier, uppslagsböcker, övriga bibliotekskataloger och andra databaser som leder fram till fakta och kunskap om film.

AFI Catalog

Amerikanska filminstitutets (AFI) katalog täcker den amerikanska filmens historia och innehåller filmografisk information (produktionsuppgifter med mera) om amerikanska filmer från 1893 och fram till nutid. Uppdateras årligen.

Film Index International

Filmografisk databas som tas fram i samarbete med Brittiska filminstitutet (BFI) och täcker filmer från alla världens länder från år 1900 och framåt.

Svensk Filmdatabas

Filminstitutets egen filmdatabas. Här kan du söka information om samtliga svenska långfilmer sedan 1897, utländska filmer som har haft svensk biografpremiär, samt en stor mängd svenska kort-, dokumentär- och tv-filmer.

Treasures from the Film Archives

Detta är en katalog från FIAF där filmarkiv från hela världen registrerar sitt filmbestånd. Man kan söka direkt på titel eller person eller bläddra sig fram i en kronologisk lista. OBS! att den inte visar det kompletta beståndet för de arkiv som medverkar. Tyngdpunkten har legat på tidig film.

Svensk mediedatabas

SMDB är den nationella söktjänsten som omfattar Kungliga bibliotekets samlingar av tv, radio, video, biografvisad film, skivor och multimedier. SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller också äldre material.

Nationalencyklopedin

Sveriges största uppslagsverk, skriven och faktagranskat av landets främsta experter. Ger fördjupning i 530 000 artiklar och innehåller både en svensk och en engelsk-svensk ordbok, interaktiva kartor med mera.
*Endast tillgänglig i biblioteket

Libris

De svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog. LIBRIS omfattar över 6 miljoner titlar från cirka 170 bibliotek.

DiVA

En gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 30 lärosäten i Sverige.

Skriv ut