Biblioteket
Georg Rydeberg i Skuggan (1953)
Georg Rydeberg i Skuggan (1953)

Så lånar du

Kom in och låna själv eller fjärrlåna via annat bibliotek.

Byt sida

Alla som har fyllt 16 år och har en adress i Sverige är välkomna att registrera sig som låntagare. Du behöver dock komma till vårt bibliotek efter registrering och legitimera dig för att ditt konto ska aktiveras. Har du inte möjlighet att komma hit kan du fjärrlåna via det bibliotek du använder i vanliga fall.

Vi samarbetar med Stockholms universitetsbibliotek och Institutionen för mediestudier vid Stockholms Universitet. Kurslitteraturen får endast lånas av studenter inskrivna vid Stockholms Universitet. All litteratur söks fram i vår katalog Primo.

Bibliotekets arkivmaterial är tillgängligt för forskning. I vissa fall krävs tillstånd från deponenten / donatorn, det vill säga från den som äger eller har ägt materialet.

Skaffa lånekort

För att låna på Filminstitutets bibliotek behöver du vårt lånekort. Det används för att låna, beställa böcker från magasinet, köa på utlånade böcker eller filmer samt förlänga lån. Gör en låntagarregistrering och hämta ditt lånekort i lånedisken. Glöm inte att ta med dig legitimation.

Fjärrlån

Vi fjärrlånar både böcker och dvd-filmer, dock endast inom Sverige. Det finns undantag - vissa filmer har vi inte utlåningsrättigheter för - de filmerna måste ses i vårt bibliotek.

När du vet vad du vill låna från oss går du till ditt bibliotek och ber dem låna det åt dig. De beställer boken eller filmen från oss. Sedan lånar du den av dem och lämnar tillbaka den till dem. Vissa bibliotek erbjuder inte fjärrlån alls, vissa fjärrlånar inte inom samma stad. Hör med ditt bibliotek vad de erbjuder.

Skriv ut