Biblioteket
Tidskriftshyllan

Tidskrifter

Biblioteket erbjuder ett brett sortiment av tidskrifter, både tryckta och elektroniska. Det finns såväl branschteknisk läsning som glassiga magasin med stjärnorna i fokus och givetvis även akademiska tidskrifter.

Tryckta tidskrifter

I dagsläget prenumererar vi på ungefär 130 tryckta tidskrifter. Hundra av dessa hittar du på hyllan strax innanför bibliotekets entré. På hyllan finns det senaste årets nummer. Föregående års nummer beställer man fram från vårt magasin. I många fall har vi långa kompletta sviter av både svenska och utländska titlar. Ofta har vi prioriterat att prenumerera på de tidskrifter som det hänvisas till i de referensdatabaser som finns inom filmens område. Det innebär att man snabbt kan hitta relevanta artiklar trots att de inte finns i digital form.

Tidskrifter läses på plats i biblioteket, förutom några svenska titlar som även finns till hemlån. Alla tryckta tidskrifter söks fram i Primo och beställs där från magasin. En del tidskrifter fjärrförvaras i våra lokaler i Rotebro - dessa kan behöva beställas manuellt i Lånedisken eller via mejl - och är därför tillgängliga tidigast nästföljande dag.

Elektroniska tidskrifter

Förutom att vi prenumererar på e-tidskrifter så erbjuder vi tillgång till många fler titlar genom de databaser vi har. Oavsett var tidskriften finns hittar du den i Primo (även artiklarna är sökbara direkt i Primo). Alla tidskrifter nås genom att logga in i Primo.

Skriv ut