Digitalisering av film

För att det svenska filmarvet ska vara tillgängligt för allmänheten måste filmerna digitaliseras. Sedan 2013 digitaliserar och tillgängliggör Filminstitutet löpande det svenska filmarvet, som totalt består av omkring 9000 filmer.