Digital reproduktion av film

För att det svenska filmarvet ska vara tillgängligt för allmänheten måste filmerna reproduceras digitalt. Sedan 2013 gör Filminstitutet digitala reproduktioner samt tillgängliggör löpande det svenska filmarvet, som totalt består av omkring 9000 filmer.