Digital reproduktion av film

Tekniska riktlinjer

Här är Ingeborg Holm (1913, av Victor Sjöström) före och efter den digitalt restaurerades. Bilden och ljussättningen har stabiliserats och smuts och skador har tagits bort, ruta för ruta.

 

Tekniska riktlinjer

Filminstitutet har också tagit fram en policy för hur digitaliseringsarbetet utförs; vilka riktlinjer som vägleder arbetet vad gäller valet av utgångsmaterial och bearbetningen av bild och ljud. Projektet syftar till att framställa digitala mastrar i hög upplösning från vilka digitala biografkopior (DCP) kan framställas. Från de digitala mastrarna kan material också tas fram för tv-visning, dvd/bluray-utgivning, vod-tjänster med mera, av filmernas respektive rättighetsinnehavare. Resultatet ska vara så likt originalet som möjligt. Läs de tekniska riktlinjerna här.

Skriv ut