Digitalisering av film

Önska film till digitalisering

Vill du få en film digitaliserad för tillgängliggörande? Här hittar du information om vem som kan skicka in ett önskemål, vilka krav som ställs på tillgängliggörandet av filmen och när du kan få besked om ditt önskemål.

Varje år gör Filminstitutet en plan för vilka filmer som vi ska digitalisera och ta fram digitalt visningsmaterial för efterföljande år. Under urvalsarbetet tar vi emot önskemål från andra aktörer som önskar digitalisering av film för tillgängliggörande.

Vem kan önska film för digitalisering?

Vi uppmuntrar alla distributörer, utgivare och visningsaktörer i alla olika visningsfönster att använda och visa det digitaliserade svenska filmarvet. Vi ställer inget särskilt krav på vem som skickar in ett önskemål men den aktuella filmens rättighetshavare måste ha godkänt önskemålet och planen för tillgängliggörandet.

Vilka kriterier måste uppfyllas?

Målet med digitaliseringen av det svenska filmarvet är att filmerna ska blir tillgängliga brett för allmänheten. För att Filminstitutet ska bevilja ett önskemål om digitalisering ska det därför finnas en plan för tillgängliggörande, i minst två visningsfönster, och tillgängliggörandet ska bestå över tid. Det räcker till exempel inte med en enstaka biogravisning eller sändning. Och om planer finns för att släppa en film på vod bör filmen också bli tillgänglig genom någon biografdistributörs katalog. För mer utförlig beskrivning av kriterierna för urvalet till digitaliseringen, läs här:

Läs riktlinjerna för urvalsarbetet här.

Om digitalisering sker av en önskad film kommer den angivna distributionsplanen att följas upp av Filminstitutet. Om en aktör önskar film fler gånger kommer tillgängliggörandet av tidigare beviljade önskemål att vägas in i beslutet.

Utgångsmaterial för digitaliseringen

En förutsättning för digitalisering är att det finns analogt utgångs- och referensmaterial i tillräckligt bra skick. Om Filminstitutet inte har utgångsmaterial kan annan parts material användas. Då bör det deponeras till Filminstitutets filmarkiv.

Deadline för önskemål

Filmer som ska digitaliseras under 2021 ska önskas senast 30 april 2020. Du önskar film genom att fylla i formuläret nedan.

Deadline för kompletterande önskemål

För filmer som har en särskild aktualitet just under 2021 har vi också en senare deadline: 21 augusti 2020. Detta för att möjliggöra tillgängliggörande av aktuella filmer med kortare varsel. Du önskar film genom att fylla i formuläret nedan. Glöm inte att ange vad som gör den här filmen aktuell just under 2021. 

Beslut

Beslut om digitaliseringar 2021 meddelades under oktober månad 2020. 

Frågor

Kontakta Lova Hagerfors, enhetschef Tillgängligt filmarv: lova.hagerfors@filminstitutet.se, 08-665 11 20.

Personuppgiftspolicy
Läs vår Personuppgiftspolicy här.

ÖNSKA FILM TILL DIGITALISERING
Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du godkänner vår webbplats användarvillkor och vår personuppgiftspolicy - se länk till policy ovan.
Skriv ut