Digital reproduktion av film

Önska film till digital reproduktion

Vill du få en film digitalt reproducerad för tillgängliggörande? Här hittar du information om vem som kan få ett önskemål tillgodosett, vilka krav som ställs på tillgängliggörandet av filmen och när och hur du lämnar in ditt önskemål.

Filminstitutet beslutar löpande vilka filmer som ska reproduceras digitalt och tas fram digitalt visningsmaterial till. Under urvalsarbetet tar vi emot önskemål från andra aktörer som önskar digital reproduktion av film för tillgängliggörande.

Vem kan önska film för digital reproduktion?

Vi uppmuntrar alla distributörer, utgivare och visningsaktörer i alla olika visningsfönster att använda och visa det digitalt reproducerade svenska filmarvet. Vi ställer inget särskilt krav på vem som skickar in ett önskemål men filmens rättighetshavare måste ha godkänt önskemålet och planen för tillgängliggörandet.

Vilka kriterier måste uppfyllas?

Målet med den digitala reproduktionen av det svenska filmarvet är att filmerna ska bli tillgängliga för allmänheten. För att Filminstitutet ska bevilja ett önskemål om digital reproduktion ska det därför finnas en plan för tillgängliggörande, i minst två visningsfönster, och tillgängliggörandet ska bestå över tid. För mer utförlig beskrivning av kriterierna för urvalet till digital reproduktion, läs här:

Läs riktlinjerna för urvalsarbetet här.

För att Filminstitutet ska kunna bedöma ett önskemål måste redaktionsrådet för urvalet kunna se filmen. 

Om digital reproduktion sker av en önskad film kommer den angivna distributionsplanen att följas upp av Filminstitutet. Om en aktör önskar film fler gånger kommer tillgängliggörandet av tidigare beviljade önskemål att vägas in i beslutet.

Utgångsmaterial för digital reproduktion

En förutsättning för digital reproduktion är att det finns analogt utgångs- och referensmaterial i tillräckligt bra skick. För bästa resultat är det önskvärt med originalnegativ för bild, slutmix för ljud och en visningskopia från premiäråret som referensmaterial. Om Filminstitutet inte har utgångsmaterial måste den som önskar film bistå med sådant. Och då bör det också doneras till Filminstitutets filmarkiv.

För att se vad Filminstitutet har för material till en film sök på filmtitel i Svensk Filmdatabas och läs under rubriken "Bestånd". 

Antal filmer

På grund av att Filminstitutet varje år kan reproducera ett begränsat antal filmer digitalt och för att ge utrymme för olika distributörer och rättighetshavare får varje aktör önska max 5 filmer/ år.

Deadline för önskemål

Filmer önskas löpande. En gång per kvartal tas beslut om vilka filmer som ska reproduceras digitalt kommande period. Du önskar film genom att fylla i formuläret nedan.

Beslut

Beslut om vilka filmer som ska reproduceras digitalt meddelas löpande. 

Frågor

Kontakta Malin Nygren, Tillgängligt filmarv: malin.nygren@filminstitutet.se.

Personuppgiftspolicy
Läs vår Personuppgiftspolicy här.

ÖNSKA FILM TILL DIGITALISERING
Filmens längd:
Giltiga avtal finns med upphovspersoner och eventuell förlageförfattare:
Finns filmen tillgänglig på någon vod-tjänst?
Finns filmen tillgänglig på dvd eller bluray?
Kan du tillhandahålla ett referensexemplar av filmen?
Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du godkänner vår webbplats användarvillkor och vår personuppgiftspolicy - se länk till policy ovan.
Skriv ut