Digital reproduktion av film

Föreslå film för digital reproduktion

Har du som rättighetsinnehavare, distributör eller visningsaktör behov av att en film reproduceras digitalt för att kunna tillgängliggöra den? Här hittar du information om vem som kan lämna in förslag på filmer för reproduktion, vilka krav som ställs på tillgängliggörandet av filmen och när och hur du lämnar in ditt förslag.

Filminstitutet beslutar löpande vilka filmer som ska reproduceras digitalt och tas fram digitalt visningsmaterial till. Under urvalsarbetet tar vi emot förslag från andra aktörer som har behov av digital reproduktion av film för tillgängliggörande.

Vem kan föreslå film för digital reproduktion?

Vi uppmuntrar alla distributörer, utgivare och visningsaktörer i alla olika visningsfönster att använda och visa det digitalt reproducerade svenska filmarvet. Vi ställer inget särskilt krav på vem som skickar in ett förslag men filmens rättighetshavare måste ha godkänt färslaget och planen för tillgängliggörandet.

Vilka kriterier måste uppfyllas?

Målet med den digitala reproduktionen av det svenska filmarvet är att filmerna ska bli tillgängliga för allmänheten. För att Filminstitutet ska gå vidare med ett förslag om digital reproduktion ska det därför finnas en plan för tillgängliggörande, i minst två visningsfönster, och tillgängliggörandet ska bestå över tid.

För att Filminstitutet ska kunna ta ställning till ett förslag måste de ansvariga för urvalet kunna se filmen. 

Om digital reproduktion sker av en föreslagen film kommer den angivna distributionsplanen att följas upp av Filminstitutet. Om en aktör ger förslag på film fler gånger kommer tillgängliggörandet av tidigare beviljade förslag att vägas in i beslutet.

Utgångsmaterial för digital reproduktion

En förutsättning för digital reproduktion är att det finns analogt utgångs- och referensmaterial i tillräckligt bra skick. För bästa resultat är det önskvärt med originalnegativ för bild, slutmix för ljud och en visningskopia från premiäråret som referensmaterial. Om Filminstitutet inte har utgångsmaterial måste den som önskar film bistå med sådant. Och då bör det också doneras till Filminstitutets filmarkiv.

För att se vad Filminstitutet har för material till en film sök på filmtitel i Svensk Filmdatabas och läs under rubriken "Bestånd". 

Antal filmer

På grund av att Filminstitutet varje år kan reproducera ett begränsat antal filmer digitalt och för att ge utrymme för olika distributörer och rättighetshavare får varje aktör föreslå max 5 filmer/ år.

Deadline för förslag

Filmer kan föreslås löpande. En gång per kvartal tas beslut om vilka filmer som ska reproduceras digitalt kommande period. Du föreslår film genom att fylla i formuläret nedan.

Beslut

Beslut om vilka filmer som ska reproduceras digitalt meddelas löpande. 

Frågor

Kontakta Danial Brännström, enhetschef Cinemateket: danial.brannstrom@filminstitutet.se

Personuppgiftspolicy
Läs vår Personuppgiftspolicy här.

FÖRESLÅ FILM FILM FÖR DIGITAL REPRODUKTION
Filmens längd:
Giltiga avtal finns med upphovspersoner och eventuell förlageförfattare:
Finns filmen tillgänglig på någon vod-tjänst?
Finns filmen tillgänglig på dvd eller bluray?
Kan du tillhandahålla ett referensexemplar av filmen?
Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du godkänner vår webbplats användarvillkor och vår personuppgiftspolicy - se länk till policy ovan.
Skriv ut