Digitalisering av film

Önska film till digitalisering

Vill du få en film digitaliserad för tillgängliggörande? Här hittar du information om vem som kan få ett önskemål tillgodosett, vilka krav som ställs på tillgängliggörandet av filmen och när och hur du lämnar in ditt önskemål.

Varje höst fattar Filminstitutet beslut om vilka filmer som ska digitaliseras och tas fram digitalt visningsmaterial till efterföljande år. Under urvalsarbetet tar vi emot önskemål från andra aktörer som önskar digitalisering av film för tillgängliggörande.

Vem kan önska film för digitalisering?

Vi uppmuntrar alla distributörer, utgivare och visningsaktörer i alla olika visningsfönster att använda och visa det digitaliserade svenska filmarvet. Vi ställer inget särskilt krav på vem som skickar in ett önskemål men filmens rättighetshavare måste ha godkänt önskemålet och planen för tillgängliggörandet.

Vilka kriterier måste uppfyllas?

Målet med digitaliseringen av det svenska filmarvet är att filmerna ska bli tillgängliga för allmänheten. För att Filminstitutet ska bevilja ett önskemål om digitalisering ska det därför finnas en plan för tillgängliggörande, i minst två visningsfönster, och tillgängliggörandet ska bestå över tid. De prioriterade visningsfönstrena är biograf och vod. För mer utförlig beskrivning av kriterierna för urvalet till digitaliseringen, läs här:

Läs riktlinjerna för urvalsarbetet här.

För att Filminstitutet ska kunna bedöma ett önskemål måste redaktionsrådet för urvalet kunna se filmen. 

Om digitalisering sker av en önskad film kommer den angivna distributionsplanen att följas upp av Filminstitutet. Om en aktör önskar film fler gånger kommer tillgängliggörandet av tidigare beviljade önskemål att vägas in i beslutet.

Utgångsmaterial för digitaliseringen

En förutsättning för digitalisering är att det finns analogt utgångs- och referensmaterial i tillräckligt bra skick. För bästa resultat är det önskvärt med originalnegativ för bild, slutmix för ljud och en visningskopia från premiäråret som referensmaterial. Om Filminstitutet inte har utgångsmaterial måste den som önskar film bistå med sådant. Och då bör det också doneras till Filminstitutets filmarkiv.

För att se vad Filminstitutet har för material till en film sök på filmtitel i Svensk Filmdatabas och läs under rubriken "Bestånd". 

Antal filmer

På grund av att Filminstitutet varje år kan digitalisera ett begränsat antal filmer och för att ge utrymme för olika distributörer och rättighetshavare får varje aktör önska max 5 filmer.

Deadline för önskemål

Filmer som ska digitaliseras under 2024 ska önskas senast  1 maj 2023. Du önskar film genom att fylla i formuläret nedan.

Deadline för kompletterande önskemål

För filmer som har en särskild aktualitet just under 2024 har vi också en senare deadline: 1 september 2023. Detta för att möjliggöra tillgängliggörande av aktuella filmer med kortare varsel. Du önskar film genom att fylla i formuläret nedan. Glöm inte att ange vad som gör den här filmen aktuell just under 2024. 

Beslut

Beslut om digitaliseringar 2024 meddelas senast i november 2023. 

Frågor

Kontakta Malin Nygren, Tillgängligt filmarv: malin.nygren@filminstitutet.se.

Personuppgiftspolicy
Läs vår Personuppgiftspolicy här.

ÖNSKA FILM TILL DIGITALISERING
Filmens längd:
Giltiga avtal finns med upphovspersoner och eventuell förlageförfattare:
Finns filmen tillgänglig på någon vod-tjänst?
Finns filmen tillgänglig på dvd eller bluray?
Kan du tillhandahålla ett referensexemplar av filmen?
Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du godkänner vår webbplats användarvillkor och vår personuppgiftspolicy - se länk till policy ovan.
Skriv ut