Digitalisering av film

Önska film till digitalisering

Vill du få en film digitaliserad för tillgängliggörande? Här hittar du information om vem som kan skicka in ett önskemål, vilka krav som ställs på tillgängliggörandet av filmen och när du lämnar in ditt önskemål.

Varje år gör Filminstitutet en plan för vilka filmer som vi ska digitalisera efterföljande år. Under urvalsarbetet tar vi emot önskemål från andra aktörer som önskar digitalisering av film för tillgängliggörande.

Vem kan önska film för digitalisering?

Vi uppmuntrar alla distributörer, utgivare och visningsaktörer i alla olika visningsfönster att använda och visa det digitaliserade svenska filmarvet. Vi ställer inget särskilt krav på vem som skickar in ett önskemål men den aktuella filmens rättighetshavare måste ha godkänt önskemålet och planen för tillgängliggörandet.

Vilka kriterier måste uppfyllas?

Målet med digitaliseringen av det svenska filmarvet är att filmerna ska blir tillgängliga brett för allmänheten. För att Filminstitutet ska bevilja ett önskemål om digitalisering ska det därför finnas en plan för tillgängliggörande, i minst två visningsfönster, och tillgängliggörandet ska bestå över tid. Det räcker till exempel inte med en enstaka biogravisning eller sändning. Och om planer finns för att släppa en film på vod bör filmen också bli tillgänglig genom någon biografdistributörs katalog. För mer utförlig beskrivning av kriterierna för urvalet till digitaliseringen, läs här:

Läs riktlinjerna för urvalsarbetet här.

Om digitalisering sker av en önskad film kommer den angivna distributionsplanen att följas upp av Filminstitutet. Om en aktör önskar film fler gånger kommer tillgängliggörandet av tidigare beviljade önskemål att vägas in i beslutet.

Utgångsmaterial för digitaliseringen

En förutsättning för digitalisering är att det finns analogt utgångs- och referensmaterial i tillräckligt bra skick. Om Filminstitutet inte har utgångsmaterial kan annan parts material användas. Då bör det deponeras till Filminstitutets filmarkiv.

Deadline för önskemål om digitaliseringar 2020

Senast 24 april kan du önska film för digitalisering för färdigställande 2020. Du kan önska max 10 filmer. Observera att du tidigast kan få din film färdigställd i mars 2020. Du fyller i ditt önskemål i formuläret längre ner på den här sidan.

Kompletterande deadline om önskemål för digitaliseringar 2020

Om du har en film som blir aktuell just 2020 för någon form av distribution så tar vi emot kompletterande önskemål senast 16 augusti. För att en film ska kunna vara aktuell i den här kvoten måste alltså tillgängliggörandet röra något som är aktuellt just under 2020. Ordinarie önskemål får vänta med att digitaliseras till 2021. Du kan önska max 3 filmer. Observera att du tidigast kan få din film färdigställd i mars 2020. Du fyller i ditt önskemål i formuläret längre ner på den här sidan. 

Beslut

Beslut om digitaliseringar 2020 meddelas under oktober månad 2019. 

Frågor

Kontakta Lova Hagerfors, enhetschef Tillgängligt filmarv: lova.hagerfors@filminstitutet.se, 08-665 11 20.

Personuppgiftspolicy
Läs vår Personuppgiftspolicy här.

ÖNSKA FILM TILL DIGITALISERING
Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du godkänner vår webbplats användarvillkor och vår personuppgiftspolicy - se länk till policy ovan.
Skriv ut