Digital reproduktion av film

Urval

I Filminstitutets samlingar finns omkring 9000 svenska filmer. Målet är att alla ska reproduceras digitalt, men då alla filmer inte kan göras på en gång görs ett urval löpande.

Vem gör urvalet?

Urvalet av filmer som ska reproduceras digitalt görs av ett redaktionsråd bestående av medarbetare på Filminstitutet, där faktorer som barn- och ungdomsfilm, kvinnliga upphovsmakare, variation av genre, regissörer, rättighetsinnehavare och olika tidsepoker vägs samman för att skapa ett brett urval över tid.

Filminstitutet har också ett konsulterande råd för urvalet med representanter från Stockholms Universitet, Sveriges Förenade Filmstudios, Kungliga Biblioteket, Svenska Filmkritikerförbundet, Sveriges filmregissörer, Oberoende Filmares Förbund och Film- och TV-producenterna.

I och med urvalsarbetet ges ett naturligt tillfälle att se på den svenska filmhistorien med nya ögon. Det som en gång var relevant kanske inte är det idag, och tvärtom. Och det finns många filmer som av olika skäl orättvist har glömts bort eller bortprioriterats. Man kan tro att filmhistorien är vad den är, men med intresse av och tillgång till samlingarna, finns mycket att upptäcka, omvärdera och lyfta fram.

Ett exempel på förbisedda filmskapare genom åren är kvinnorna. Läs mer om tillgängliggörandet av kvinnliga filmskapares filmer på Nordic Women in Film.  

Skriv ut