Digital reproduktion av film

Urval

I Filminstitutets samlingar finns omkring 9000 svenska filmer. Målet är att alla ska reproduceras digitalt, men då alla filmer inte kan göras på en gång görs ett urval löpande.

Hur görs urvalet?

Urvalet av filmer som ska reproduceras digitalt görs av Filminstitutet med utgångspunkten att filmerna ska vara så tillgängliga som möjligt för allmänheten. Ambitionen är att skapa ett brett urval av filmer från olika tidsepoker, genre, upphovsmakare, rättighetsinnehavare och målgrupper. För att säkerställa tillgängligheten för filmerna sker arbetet i samarbete med rättighetsinnehavare som har möjlighet att framföra önskemål om filmer de skulle vilja se bli utvalda för digital reproduktion.

Skriv ut