Digitalisering av film

Vidareanvändning av filmer digitalt

Följande gäller vid vidareanvändning av den digitala version av en film som Svenska Filminstitutet har framställt.

När du som rättighetsinnehavare och/eller distributör har fått Filminstitutets digitala version av en film för vidare distribution eller utgivning så ska filmen, om inget annat är överenskommit, visas i sin helhet så som den är levererad av Filminstitutet, inklusive den inledande vinjetten med information om digitaliseringen. Och följande alltid anges i programmaterial, tryckt eller digitalt:

Filmen är digitalt restaurerad av Svenska Filminstitutet.

Filminstitutets logga ska också publiceras i anslutning till texten.
Du kan ladda ner Filminstitutets logga här.

Skriv ut