Digital reproduktion av film

Vidareanvändning av filmer digitalt

Följande gäller vid vidareanvändning av den digitala version av en film som Svenska Filminstitutet har framställt.

När du som rättighetsinnehavare och/eller distributör har fått Filminstitutets digitala version av en film för vidare distribution eller utgivning så ska filmen, om inget annat är överenskommet, visas i sin helhet så som den är levererad av Filminstitutet, inklusive den inledande vinjetten med information om digitaliseringen. Och följande alltid anges i programmaterial, tryckt eller digitalt:

Filmen är digitalt restaurerad av Svenska Filminstitutet.

Filminstitutets logga ska också publiceras i anslutning till texten.
Du kan ladda ner Filminstitutets logga här.

För beställning av filmer från vårt digitala arkiv krävs det att upphovsrättsinnehavaren begär ut filmen. Är du upphovsperson och vill beställa ut material kan du kontakta oss på digitalaarkivet@sfi.se.

Skriv ut