Våra arkiv

Vi samlar in, bevarar, restaurerar och tillgängliggör filmarvet

Vi är ett av världens äldsta filmarkiv och har över 32 000 filmer i samlingarna. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör filmer och material som dokumenterar filmen i Sverige.