Våra arkiv
Bild av et kort

Dokumentarkiv

I Filminstitutets bibliotek finns unika samlingar bolags- och personarkiv, manuskript, programblad och pressklipp.

Bolags- och personarkiv

Bland de som har deponerat sina arkiv hos oss kan nämnas Svenska Biografteatern och Sveriges Biografägareförbund. Personarkiven innehåller efterlämnat material av några av våra mest berömda svenska filmpersonligheter, som exempelvis Ingrid Bergman, Greta Garbo och Victor Sjöström.
Du som forskar och vill ta del av detta material är välkommen att kontakta biblioteket. En översikt över våra arkiv finns att läsa här.

Originalmanuskript och programblad

Bibliotekets manuskriptsamling består av en i princip komplett samling svenska originalmanuskript, samt textlistor till utländsk film. Till detta kommer en stor samling programblad och annat PR-material för såväl svensk som utländsk film. Alla våra låntagare är välkomna att ta del av samlingen. Samtliga manuskript läses på plats i biblioteket. I Svensk Filmdatabas visas vilken typ av material vi har till respektive film under rubriken Bestånd. Använd denna beståndsuppgift som referens i din beställning.

Bokningsrutin för ovanstående material

Beställning sker via epost: bibliotek@filminstitutet.se. I samband med beställning måste forskarrum bokas och bokningen ha bekräftats senast kl. 15 dagen innan ditt besök. Ha gärna god framförhållning då forskarrummen kan vara fullbokade. OBS! Mängden material per beställning kan begränsas. Du måste vara registrerad låntagare för att ta del av våra samlingar. Vi ber beställaren:

• Boka ett rum för ett specifikt datum
• Specificera beställning så noga som möjligt i 1 mejl
• Invänta bekräftelse från oss

Pressklipp

I bibliotekets klipparkiv kan man ta del av vad som skrevs om film i svenska dagstidningar fram till och med maj 2002. Arkivet innehåller artiklar om cirka 53 000 filmer och 16 000 filmpersonligheter och finns bevarat på mikrofilm. Beställningsformulär finns i bibliotekets lånedisk och materialet läses på plats i bibliotekets mikrofilmläsare. Du kan även kontakta biblioteket via epost för beställning - bibliotek@filminstitutet.se. Vi behöver din beställning senast kl. 14 dagen innan ditt besök.

Skriv ut