Våra arkiv

Filmarkivet

Filmarkivet har sitt ursprung i Svenska Filmsamfundet som bildades 1933, och är därmed ett av de äldsta filmarkiven i världen.

Byt sida

Filmarkivets uppgift är att samla in, katalogisera, bevara, restaurera och tillgängliggöra det svenska filmarvet. Med det svenska filmarvet menas all film som erhållit finansiellt stöd från Filminstitutet, eller som visats på biograf i Sverige, eller som underställts granskning av Statens biografbyrå med avsikt på biografdistribution – såväl svensk som utländsk film, långfilm och kortfilm, spelfilm, dokumentärer, journalfilmer, animationer, trailrar och reklamfilm.

I våra samlingar finns ca 80 000 material till närmare 33 000 filmer.

Läs mer om våra analoga och digitala restaureringar på Analogt filmlaboratorium och till Digitalisering av film , och hur våra samlingar används här

 

Skriv ut