Våra arkiv
I arkivets frys- och kylkasematter finns material till över 25 000 filmer
I arkivets frys- och kylkasematter finns material till över 25 000 filmer. Foto: Fredrik Rundqvist.

Innehav

Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet har sitt ursprung i Svenska Filmsamfundet, som bildades i oktober 1933. Filmarkivet är därmed ett av de äldsta i världen.

I våra samlingar finns idag ca 80 000 objekt till närmare 33 000 filmer bevarade.

Den övervägande delen av arkivets filmsamlingar består av analog film, i huvudsak på 35mm, som varit det vanligaste professionella produktions- och distributionsformatet sedan filmens tillkomst. De analoga samlingarna består dels av kopior som kan visas i biograf, dels original- och bevarandematerial som kan användas för att ta fram nya kopior.

Sedan 2012 består arkivsamlingarna också av digital film; drygt 11 000 objekt till 3 600 filmer. I siffrorna ingår dels filmer som ursprungligen producerats och distribuerats digitalt, dels äldre film som digitaliserats.

Svenska Filminstitutets bibliotek och dokumentationsavdelning bevarar kringmaterial såsom affischer, stillbilder, manuskript och pressmaterial.

Filmarkivets beståndskatalog finns tillgänglig på http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/.  Om du vill veta mer, vänligen kontakta oss via e-post filmarkivet(at)filminstitutet.se för frågor om de analoga samlingarna eller digitalaarkivet(at)fiminstitutet.se för frågor om de digitala samlingarna.

Skriv ut