Våra arkiv
Originalnegativet till I lifvets vår (Paul Garbagni, 1912) återfanns 2006 vid Cinémathèque Française i Paris
Originalnegativet till I lifvets vår (Paul Garbagni, 1912) återfanns 2006 vid Cinémathèque Française i Paris. Copyright: Pathé 1912.

Bevarade och förlorade stumfilmer

Svensk Filmografi för stumfilmsperioden 1897-1931 omfattar 484 filmer, av vilka 223 finns bevarade, vissa dock ej i kompletta versioner. Detta betyder att närmare 55% av filmerna från denna period inte har överlevt till våra dagar.

Den stora anledningen till att så många filmer har gått förlorade är branden i Svensk Filmindustris lokaler i Vinterviken, i september 1941. Där förvarades alla originalnegativ till spel- och långfilmsproduktionen från stumfilmsepoken som producerats av antingen Svensk Filmindustri, dess föregångare Svenska Biografteatern, eller bolag som genom åren förvärvats eller införlivats i Svensk Filmindustri, d v s en överväldigande del av den svenska stumfilmsproduktionen.

Att så mycket som drygt 45% av filmerna från denna epok fortfarande finns kvar beror på att visningskopior fanns bevarade på annat håll när branden bröt ut; det gäller i synnerhet de mest kända och på tiden framgångsrika filmerna, av vilka det framställdes många kopior från negativen. Dessa har återfunnits i bl a maskinrum på biografer, hos privatsamlare och inte minst i utländska arkiv, där det fortfarande händer att filmer som ansetts förlorade dyker upp efter en sentida och korrekt identifiering.

Från dessa återfunna kopior har genom åren nya negativ kunnat framställas, från vilka nya visningskopior har gjorts så att filmerna åter blivit tillgängliga. I vissa fall har ett omfattande restaurerings- och rekonstruktionsarbete utförts, inte minst då ett nytt negativ framställts från flera olika kopiekällor, och för filmer som återfunnits i form av utländska distributionskopior från tiden har de ursprungliga svenska mellantexterna återskapats. På senare år har också återfunnit material digitaliserats och digitalt restaurerats. Det är också värdefullt när nitratkopior från tiden av redan bevarade filmer återfinns, eftersom nya analoga eller digitala restaureringar då kan göras som bättre återger originalets ursprungliga längd, bildformat, mellantexter och eventuella färger.

Observera att ovanstående gäller för de filmer som finns upptagna i Svensk Filmografi. Utöver dessa filmer producerades under stumfilmstiden en mängd korta dokumentär-, journal-, reklam- och informationsfilmer, såväl av Svensk Filmindustri (som inte förvarade negativen till dessa filmer i Vinterviken) som av ett flertal andra bolag. Hur många filmer som totalt producerades finns det idag inga uppgifter om, därmed inte heller något mått på hur stor del av dessa filmer som finns kvar eller som har gått förlorade.

Bland de senast återfunna stumfilmerna finns Gränsfolken (1913), som 2009 återfanns av Filmoteka Narodowa i Warszawa och Karusellen (1923) som samma år upptäcktes vid Gosfilmofond i Moskva. Året därpå meddelade Cinémathèque française i Paris att de återfunnit Komtessan Charlotte (1912), och 2015 återfanns tidigare förlorade avsnitt ur Balettprimadonnan (1916) hos Filmoteca Española i Madrid. 2017 erhöll filmarkivet en kopia av Flickorna på Solvik (1926) i en deposition från en privatperson, och samma år meddelade CNC i Bois d'Arcy utanför Paris att en kopia av Judaspengar (1915) återfunnits, och som kommer att restaureras under 2018.

Eftersom mer än hälften av alla filmer gått förlorade är alla svenska stumfilmer som kan återfinnas av största intresse för oss.

Nedan följer listor över bevarade respektive förlorade stumfilmer upptagna i Svensk Filmografi.

Bevarade stumfilmer

1897 (bevarade)
Slagsmål i Gamla Stan

1906 (bevarade)
Lappbilder

1907 (bevarade)
Den glada änkan
Krigsbilder från Bohuslän

1908 (bevarade)
En bildserie ur Konung Oscar II:s lif
Svenska nationaldanser
Göta Elf-katastrofen
Resa Stockholm-Göteborg genom Göra och Trollhätte kanaler
Lejonjakten : Egen sensationell originalfilm à la Edison
Dans ur "Surcouf"
En färd på Kinda kanal

1909 (bevarade)
Skilda tiders danser

1910 (bevarade)
Värmlänningarne : Kinematografisk jättefilm
Fänrik Ståls sägner
Bröllopet på Ulfåsa (fragment)
Värmländingarna : Sorglustigt skådespel med dans i 2 akter och 14 avd. (fragment)
Regina von Emmeritz och Konung Gustaf II Adolf (fragment)
Bröllopet på Ulfåsa
Emigranten
Emigrant

1911 (bevarade)
Järnbäraren
Badlif vid Mölle
Champagneruset : Modernt storstadsdrama i 2 akter och 70 scener (fragment)

1912 (bevarade)
Komtessan Charlotte : Drama i 23 avdelningar
Fadren : Sorgspel i 3 akter
Kärlekens list
Med dolk och gift eller Guldets förbannelse : Drama i 8 akter och 30 tablåer
Olympiska Spelen i Stockholm 1912
Sagas Runöfärd
Dödsritten under cirkuskupolen : Cirkusdrama i 2 akter
Trädgårdsmästaren
I lifvets vår

1913 (bevarade)
När kärleken dödar : Drama i 2 akter med prolog (fragment)
Ringvall på äventyr
På livets ödesvägar : Skådespel i 4 akter (fragment)
Ingeborg Holm : Drama i 5 akter
Gränsfolken : Drama i 3 akter

1914 (bevarade)
För fäderneslandet : Svensk konstfilm

1915 (bevarade)
Madame de Thèbes : Drama i 3 akter och prolog
Hans hustrus förflutna : Komedi i 4 akter (fragment)
Hans bröllopsnatt : Lustspel i 3 akter (fragment)
Hämnaren : Drama i 3 akter
Högsta vinsten (fragment)
I kronans kläder : Lustspel i 2 akter
Judaspengar : Drama i 3 akter
Kal Napoleon Kalssons bondtur : En vandring i Stockholms lustgårdar

1916 (bevarade)
I minnenas band
Negern och hunden : En historia från öknen i teckningar av R. Liljekvist
Havsgamar : Drama från de yttersta skären i 3 akter
Cirkus Fjollinski
Lilla Kalles dröm om sin snögubbe
Den fatala konserten i Cirkus Fjollinski
Mäster Tricks äventyr
Kapten Groggs underbara resa
Kärlek och journalistik : Komedi i 3 akter
Dödskyssen : Kriminaldrama i 3 akter
Vingarne : Drama i 4 akter
Calles nya kläder
Ministerpresidenten
Komisk entré av Pelle Jöns i Cirkus Fjollinski
Kärleken segrar : Livsbild i 4 akter
Svärmor på vift eller Förbjudna vägar : Lustspel i två akter
Calle som millionär
Nattens barn : Sensationsfilm i 5 akter
Fången på Karlstens fästning : Äventyrsfilm i 4 akter
Balettprimadonnan
Kapten Grogg i ballong
Enslingens hustru : En livshistoria från fjällbygden i 3 akter

1917 (bevarade)
Fru Bonnets felsteg (fragment)
Terje Vigen : Skådespel i fyra akter
Kapten Grogg och Kalle på negerbal
Mysteriet natten till den 25:e
Mellan liv och död : Drama i 3 akter
Vem sköt?
I mörkrets bojor
När Kapten Grogg skulle porträtteras
Thomas Graals bästa film : Komedi i 5 akter
Förstadsprästen : Skådespel i 4 akter
Löjtnant Galenpanna
Tösen från Stormyrtorpet : Skådespel för filmen i fem akter
Paradisfågeln (fragment)
Allt hämnar sig
För hem och härd
Kapten Grogg vid Nordpolen
Alexander den store : Lustspel i fem akter
Revelj : Filmskådespel i 5 akter

1918 (bevarade)
Berg-Ejvind och hans hustru : En berättelse i bilder (sju avdelningar) om tvänne människors livsöde.
Nattliga toner : Drama i 4 akter
Kapten Grogg gifter sig
Storstadsfaror : Socialt skådespel i tre akter
Nobelpristagaren : Skådespel i 4 akter
Fyrvaktarens dotter
Thomas Graals bästa barn : Lustspel i 5 akter
Kapten Grogg och fru
Mästerkatten i stövlar

1919 (bevarade)
Ingmarssönerna : Filmskådespel i 10 akter efter inledningskapitlet i Selma Lagerlöfs Jerusalem
Kapten Grogg bland vilda djur
Sången om den eldröda blomman
Hemsöborna : Filmskådespel i fem akter efter August Strindbergs skärgårdsberättelse
Stenåldersmannen : Ett kulturvetenskapligt experiment i 3 delar
Herr Arnes pengar : En vinterballad i 5 akter
Kapten Grogg badar
Jefthas dotter
Synnöve Solbakken : Filmskådespel i sju akter efter Björnstjerne Björnsons berättelse
Hans nåds testamente : Gjord till levande bilderbok i fyra avdelningar
Dunungen
Åh, i morron kväll ... : Lustspel i 2 akter
Ett farligt frieri : Folkkomedi i fyra akter

1920 (bevarade)
Klostret i Sendomir
Karin Ingmarsdotter : En berättelse för film i fem avdelningar, byggd på tredje och fjärde kapitlen ur Jerusalem I av Selma Lagerlöf
Thora van Deken
Kärlek och björnjakt
Gyurkovicsarna : Filmkomedi i fem akter
Lunda-indianer
Prästänkan : Skådespel i fem akter
Mästerman
Bodakungen
Erotikon : Komedi i fem akter efter ett främmande uppslag
Robinson i skärgården : En nästan sann händelse i fyra kapitel
En hustru till låns
Familjens traditioner (fragment)
Carolina Rediviva : En Upsala-film

1921 (bevarade)
Körkarlen
Kvarnen : Filmskådespel i sex akter
Johan : Skådespel i 5 akter. Med motiv ur Juhani Ahos roman "Johan"
En lyckoriddare
Vallfarten till Kevlaar
Högre ändamål : Legend i fyra delar
En vildfågel
Värmlänningarna

1922 (bevarade)
Vem dömer- : En sägen i bilder
Häxan : Ett kulturhistoriskt föredrag i levande bilder
Thomas Graals myndling
Som flyttfågel i Afrika
Luffar-Petter (fragment)
Skandal och kärlek i Kråklunda : Pantarej-fars i en akt

1923 (bevarade)
Gunnar Hedes saga : Filmskådespel med motiv från En herrgårdssägen av Selma Lagerlöf
Eld ombord : En berättelse från sjön
Hårda viljor : En Nordlandskomedi
Andersson, Pettersson och Lundström
Närkingarna
Där norrskenet flammar
Hemslavinnor
Karusellen
Mälarpirater : Ett pojkäventyr i 6 akter
Hälsingar
En rackarunge
Sagan om de sista örnarna
Johan Ulfstjerna
Boman på utställningen
Norrtullsligan

1924 (bevarade)
Studenterna på Tröstehult
Gösta Berlings saga/del I : I auktoriserad bearbetning för filmen
Gösta Berlings saga/del II : I auktoriserad bearbetning för filmen
Björn Mörk : Filmskådespel i 6 akter
En piga bland pigor
Fritiofs saga : Drama i 2 avdelningar och 1 förspel
Löjen och tårar
Den förgyllda lergöken
Trollebokungen
Folket i Simlångsdalen (fragment)
Friarna på Långesten : Filmupptåg med kärlek, bovar och badflickor
Se Sverige! : Filmen om ditt eget land
Där fyren blinkar (fragment)
När millionerna rulla ...
Grevarna på Svansta
Unge greven ta'r flickan och priset : Lustspel i sex akter efter idé av Torsten Ohlson
Bland landsmän i Amerika

1925 (bevarade)
Kalle Utter (fragment)
Karl XII
Den gamla herrgården
Abu Markúb och de hundrade elefanter
Polis Paulus' påskasmäll
Damen med kameliorna
Skärgårdskavaljerer
Styrman Karlssons flammor
Öregrund-Östhammar (fragment)
Två konungar : Romantiserad skildring från Gustaf III:s och Bellmans dagar
Karl XII/senare delen
Ingmarsarvet
Miljonär för en dag : Lustspel för filmen

1926 (bevarade)
Till Österland (fragment)
Dollarmillionen : Lustspel för filmen i sex akter
Giftas : En äktenskapskomedi
Farbror Frans
Charleys tant
Flickan i frack : En sommarlätt filmhistoria
Hon, han och Andersson : Filmkåseri av Sölve Cederstrand och Gustaf Edgren
Mordbrännerskan
Flickorna på Solvik
Fänrik Ståls sägner/del I
Hon, den enda
Fänrik Ståls sägner/del II
Flickorna Gyurkovics

1927 (bevarade)
En sommarfilm utan namn
Drottningen av Pellagonien
Hans engelska fru
Bara en danserska
Ungdom
Storgårds-Annas friare
Förseglade läppar
Spökbaronen
En perfekt gentleman
På kryss med Blixten

1928 (bevarade)
Parisiskor
Hans Kungl. Höghet shinglar
Gustaf Wasa/del I : En bildkrönika
Gustaf Wasa/del II
Erik XIV
Synd
Ådalens poesi
Svarte Rudolf
Östersund och östersundare : En snurrig biodirektörs sommardröm (fragment)
Hattmakarens bal : Lustspel i 6 akter
Janssons frestelse : En sommarfilm

1929 (bevarade)
Hjärtats triumf
Ville Andesons äventyr : En serie upptåg och befängda hyss av Svarta Masken
Konstgjorda Svensson
Den starkaste : En berättelse från Ishavet
Rågens rike
Säg det i toner : En Stockholmsberättelse
A Cottage on Dartmoor  / Fången n:r 53

1930 (bevarade)
Norrlänningar : En historia om baggböleri och kärlek
Farornas ö

1931 (bevarade)
De utstötta
Flickan från Värmland

 

Förlorade stumfilmer

1897 (förlorade)
Byrakstugan : Komisk scen
Akrobat med otur : Komisk scen

1905 (förlorade)
Prinsparets ankomst till Stockholm den 9 juli
Konung Haakons mottagning i Kristiania

1906 (förlorade)
Sillfiske i Bohuslän
Konung Christian IX:s af Danmark begrafning
Lika mot lika : Denna films existens kan inte sägas vara säkerställd (se kommentar)
Kung Oscars mottagning i Kristianstad
Kriget i Östergötland

1907 (förlorade)
Balett ur op. Mignon
Norrköpings glada änka eller Grefve Danilo o. Hanna Glavari i föryngrad upplaga
Stockholms brandkår
Festligheterna vid Lützen den 6 november 1907
Bilder från Fryksdalen (Gösta Berlings land) : Filmen går under en mångdfald olika titlar som ömsevis hänsyftar på Gösta Berling, Selma Lagerlöf, Fryksdalen eller Värmland.
Konung Oscar II:s likbegängelse

1908 (förlorade)
Amerikaminnen
Engelska konungaparets besök i Stockholm
En resa i midnattssolens land
I klädloge och på scen
Kolingen : Vördsamt tillägnad mänskligheten
Gustaf III och Bellman
Han som klara' boven

1909 (förlorade)
Sven Hedins ankomst till Furusund och Stockholm
Svanberg i täflan med kapplöpningshästar på Jägersro
Höstfröjd i Friesens park eller hur Urkolingen gjorde Byspelmännens bekantskap

1910 (förlorade)
Göteborgarens Marstrandsresa
Kandidat Synnerstedts misslyckade vigg : Svartmålning ur Uppsalalifvet
Flygveckans lyckade täflingar : Cederströms o. Svendsens storartade flygningar öfver Ladugårdsgärdet
Kriget i Uppland
Two-step : Svensk konstfilm
Massösens offer

1911 (förlorade)
Ryska sällskapsdanser
Pas de deux och Brahms Ungerska danser
Frödings begrafning
Hon fick platsen eller Exkonung Manuel i Stockholm
Hos prins Wilhelm och prinsessan Maria
Stockholmsfrestelser eller Ett Norrlands-herrskaps äventyr i den Sköna synderskans stad
Blott en dröm : Stockholmsskådespel i 53 tablåer
Den svarte doktorn
Student-växeln eller Fredagen den 13:e : Sedebild från studentlifvet i Upsala
Anförtrodda medel
En sann historia från Fläsian eller Gubben X, kikaren och albusken
Stockholmsdamernas älskling
Kronprinsparet på Drottningholm
Herr och fru Mommesen på skogsutflykt
Hos prins Carl och prinsessan Ingeborg på deras sommarställe Fridhem
En million
Ombord på Fylgia
Opiumhålan

1912 (förlorade)
Guldgossen : En historia om föräldrakärlek i 2 akter
Systrarna
Fröken Julie
Dockan eller Glödande kärlek : Tragiskt drama i 2 akter
Spionen : Drama i 2 akter
Samhällets dom : Svenskt skådespel i 3 akter och 53 afdelningar
Rannsakningsdomaren : Drama i 2 akter och 85 afdelningar
Broder och syster : Drama i 2 akter
Farbror Johannes ankomst till Stockholm eller Hvad en glad frukost på Metropol kan ställa till
Kolingens galoscher : Den stora världsomseglingen eller Hvad skall Engström säga?
Det gröna halsbandet
Två bröder
Laban Petterkvist tränar till Olympiska spelen
Två svenska emigranters äfventyr i Amerika : Folkskådespel i två afdelningar
Jupiter på jorden
Bränningar eller Stulen lycka : Spännande drama i 3 akter
Kärlekens offer
Ormen
Ett besök hos Åhlén & Holm, Insjön
Mor och dotter : Drama i 2 akter
Helvetesmaskinen eller Den Röda hanen : Drama i 2 akter av Palle Rosenkrantz
Cirkusluft : Drama i 3 akter av Axel Breidahl
Ett hemligt giftermål eller Bekännelsen på dödsbädden : Gripande svenskt heltimmesdrama i 3 akter
De svarta maskerna : Drama i 2 akter och ett förspel
Kärleksdrömmar : Drama i 3 akter
Musikens makt : Drama i två akter
Den tyranniske fästmannen : Lustspel i 2 akter
Agaton och Fina : Filmen förmodligen aldrig färdigställd
Säterjäntan

1913 (förlorade)
Kärleken rår
Barnet : Drama i 2 akter
Falskt alarm
Med vapen i hand : Under Röda Korsfanan
Skandalen
Vampyren : Drama i 3 akter
Äktenskapsbyrån : Lustspel i 2 akter
Nordiska Spelen 1913
Lappens brud eller Dramat i vildmarken
Löjen och tårar : Komedi i 2 akter
Amors pilar eller Kärlek i Höga Norden
Truls som mobiliserar
När larmklockan ljuder
En skärgårdsflickas roman
Lady Marions sommarflirt : Lustspel
Den okända : Mimiskt drömspel i 3 akter
Blodets röst : Karaktärsskådespel i 4 akter
Livets konflikter
Miraklet : Tavlor ur det katolska samfundslivet
Den moderna suffragetten : Lustspel i 2 akter
Hjältetenoren : En livsbild i 3 avd.
De lefvande dödas klubb
En pojke i livets strid : Filmen ej distribuerad
Mannekängen : Filmen sannolikt ej fullbordad

1914 (förlorade)
Kärlek starkare än hat eller Skogsdotterns hemlighet : Ett drama från den svenska skogsbygden i 2 akter (fördelade på 26 tablåer)
Prästen : Skådespel i 4 akter med prolog
Bröderna : Drama i 2 akter
När svärmor regerar
Halvblod : Drama i 4 akter
Vägen till mannens hjärta
Salomos dom
För sin kärleks skull : Drama i 3 akter
Kammarjunkaren : En liten bild från "den gamla goda tiden"
Revy över kända Gävlebor : Med snapshots från gator och torg upptagna i förbifarten här och var av E.H.
Från D:r Eric Mjöbergs forskningsfärd i Australien
Födelsedagspresenten
Dömen icke
Svenskt militärliv
Stormfågeln : Scener från Ryska Polen. Drama i 3 akter och epilog.
Skottet : Skådespel i 3 akter
Bra flicka reder sig själv : Komedi i 2 akter
Gatans barn
Det röda tornet : Drama i 3 akter
Högfjällets dotter : Svenskt original i 3 akter
Hjärtan som mötas : Komedi i 2 akter

1915 (förlorade)
Strejken : Socialt skådespel i 3 akter
När konstnärer älska : Drama i 3 akter
En av de många : Skådespel i 3 akter
Sonad skuld : Svenskt original i 3 akter
Alla sätt äro bra utom de tråkiga
En förvillelse
Lekkamraterna : Svenskt original i 2 akter
Det var i maj
En teaterdirektörs vedermödor
Hämnden är ljuv
Landshövdingens döttrar : Filmdramatisering i 3 akter
Skomakare, bliv vid din läst : Lustspel i 3 akter
Mästertjuven : Drama i 3 akter
Krigsfångeutväxlingen genom Sverige
Patriks äventyr
Arlequins frieri : Commedia dell'arte. Komponerad av premiärdansör Oscar Tropp vid Kungl Teatern.
Hjälte mot sin vilja
Är dansen på förfall? : En aktuell fråga i kinematografisk belysning
Rosen på Tistelön
Kampen om en Rembrandt
I prövningens stund : Skådespel i 3 akter
Dalabornas sommarliv på fäbodarna
Med svenska lappar på vårflyttning
Minlotsen : En händelse från krigets dagar i tre akter
Dolken
Hans faders brott

1916 (förlorade)
På detta numera vanliga sätt
Skepp som mötas : Skådespel i 3 akter
Lyckonålen : Kriminalpjäs i 3 akter
Svartsjukans följder
De pigorna, de pigorna! : Kinofars i en akt
Högsta vinsten
Brandsoldaten
Hennes kungliga höghet
Ålderdom och dårskap
Kärlekens irrfärder
Hon segrade : Skådespel i 3 akter
Politik och brott
Millers dokument
Kampen om hans hjärta : Skådespel i 3 akter
I elfte timmen
Therèse
Guldspindeln
Mor Katrinas Halmstadsbesök eller Storstadens frestelser
Trägen vinner eller Calle som skådespelare
Ur en foxterriers dagbok
Aktiebolaget Hälsans gåva
Bengts nya kärlek eller Var är barnet?
Vägen utför

1917 (förlorade)
Miljonarvet
Envar sin egen lyckas smed
Jungeldrottningens smycke
Sin egen slav
Skuggan av ett brott
Värdshusets hemlighet
Chanson triste
Den levande mumien
Brottmålsdomaren
Ett konstnärsöde

1918 (förlorade)
Ur en foxterriers dagbok II
Spöket på Junkershus : Ett nytt kapitel ur löjtnant Galenpannas upptågskrönika

1919 (förlorade)
Surrogatet
Löjtnant Galenpannas sista växel
Tillåt oss presentera : Mosebacke revy
Kultur och natur
Mannen från Valparaiso
En ung mans väg ...

1920 (förlorade)
Bomben
Skomakarprinsen
Fiskebyn
Baron Olson
Ett ödesdigert inkognito
Flickorna i Åre

1921 (förlorade)
Prins Wilhelms expedition till Central-Amerika/del 1 och 2
Prins Wilhelms expedition till Central-Amerika/del 3, 4 och 5
Silkesstrumpan
Carpentier
Elisabet
Landsvägsriddare
Fru Mariannes friare
Kärlek och hypnotism
Cirkus Bimbini : Ett småstadsäventyr
De landsflyktige
Bland vildar och vilda djur : Svenska Biografteaterns expedition till Brittiska Ostafrika åren 1919-1921
Filmrevyn 1922 : Utan Isaac och Bratt

1922 (förlorade)
Med Prins Wilhelm på afrikanska jaktstigar
Ödets redskap
Anderssonskans Kalle
Lord Saviles brott
Kärlekens ögon
Torpar-Britta : Amatörfilm från västgötabygden i tre akter av John Ryberg
Det omringade huset
Amatörfilmen
Fröken på Björneborg

1923 (förlorade)
Gamla gatans karneval
Göteborgsutställningen utan och innan
Anderssonskans Kalle på nya upptåg
Janne Modig
Friaren från landsvägen
Anna-Clara och hennes bröder
Fröken Fob
I fjällfolkets land : Dagar i Lappland hos Inka Länta och hennes fränder

1924 (förlorade)
Halta Lena och vindögda Per
Sten Stensson Stéen från Eslöv
33.333
Sverige - vårt vackra land : Första serien. Det feta Skåne och det vilda Hälsingland.
Carl XII:s kurir
Dan, Tant och lilla fröken Söderlund
Livet på landet
Flickan från Paradiset
Högsta vinsten
Ödets man

1925 (förlorade)
Bröderna Östermans huskors
Skeppargatan 40
Med Dalälven från källorna till havet : Vandringar längs älven med Karl-Erik Forsslund som vägvisare
För hemmet och flickan
Bland malajer på Sumatra
Hennes lilla majestät
Flygande holländaren
Ett köpmanshus i skärgården
När Bengt och Anders bytte hustrur

1926 (förlorade)
Min fru har en fästman
Ebberöds bank
Lyckobarnen
Bröllopet i Bränna

1927 (förlorade)
Arnljot
Kvick som Blixten
Harry Persson - Bud Gorman
Hin och smålänningen
Vad kvinnan vill

1928 (förlorade)
Stormens barn
Skånekrönika
A.-B. Gifta Bort Baron Olson
Med Sven Hedin i Österled

Skriv ut