Våra arkiv

Riktlinjer för Filmarkivet

Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet har i uppdrag att samla in, katalogisera, bevara, restaurera och tillgängliggöra det svenska filmarvet. Med det svenska filmarvet menas all film som antingen visats på biograf i Sverige, fått finansiellt stöd av Filminstitutet, eller som underställts censurgranskning med avsikt på biografdistribution.

De kriterier, principer och etiska regler som vägleder Filmarkivets arbete för vart och ett av de fem uppdragen finns specificerade i Riktlinjer för Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet, senast uppdaterade i april 2018.

Skriv ut