Våra arkiv
Kostym använd i Ingmar Bergmans det sjunde inseglet
Kostym använd i Ingmar Bergmans DET SJUNDE INSEGLET (1957)

Föremål och kostymer

Filminstitutets bibliotek har unika samlingar av filmhistoriska föremål och kostymer. Samlingarna är tillgängliga för lån till muséer, biografer och andra kulturinstitutioner. I samband med lånet tecknas ett låneavtal mellan parterna där villkoren för lånet och hur materialet tillgängliggörs fastställs.

Föremålssamling

Föremålen i Svenska Filminstitutets samlingar sträcker sig över drygt hundra år och illustrerar den rörliga bildens tekniska och estetiska utveckling – här finns bland annat kameror, ljud- och ljusteknik från både filminspelningar och ateljéer, filmprojektorer, biografinredning, laboratorieutrustning, rekvisita och scenografi. Sammanlagt innehåller samlingen över två tusen föremål.

Pathé projektor / Bågljus, från 1911

Kostymsamling

Denna samling består av drygt 300 kostymer som burits av skådespelare genom den svenska filmhistorien. Samlingarnas äldsta kostym är från 1919 och den nyaste från år 2000. En viktig del av kostymsamlingen är kostymerna från Fanny och Alexander.

 Kostym från Fanny och Alexander

 

Skriv ut