Våra arkiv

Säkerhetsmaterial

Därför finns säkerhetsmaterial

Den svenska lagen om pliktexemplar omfattar inte film i originalformat. För att åtminstone de filmer som har fått finansiellt stöd från Filminstitutet ska kunna bevaras för framtiden i bästa möjliga skick och för att nya kopior ska kunna framställas, infördes 1980 bestämmelser om leverans av så kallat säkerhetsmaterial till filmarkivet.

Intyg om leverans av säkerhetsmaterial

I det Intyg om leverans av säkerhetsmaterial som producenter måste skriva på för att få fullt produktionsstöd eller publikrelaterat stöd framgår vilken typ av material som ska levereras. I intyget finns också en sammanställning över det övriga material som ska lämnas till Filminstitutets bibliotek, såsom stillbilder, affischer, manuskript mm.

I den analoga eran kunde säkerhetsmaterialet användas för att ersätta skador på originalnegativ, och för att användas som utgångsmaterial för kopior i andra format. Eftersom nästan alla filmer sedan 2012 enbart distribueras i digitala format, omfattar numer säkerhetsmaterialintyget specifikationer för leverans av digitalt material, såväl digitala mastrar som digitala visningskopior. Den senaste versionen finns att ladda ner som pdf-dokument nedan. Kontakta oss för äldre versioner.

Intyg om leverans av säkerhetsmaterial för distributions- och visningsstöd

I november 2016 utfärdades en ny förordning för distributions- och visningsstöd, vilket möjliggör för Filminstitutet att villkora stödgivning också för dessa områden med avtalsenlig leverans av säkerhetsmaterial. Från och med 1 januari 2017 ska digitalt visningsmaterial levereras till arkivet, liksom vissa typer av dokumentationsmaterial. Intyg om leverans av säkerhetsmaterial för distributions- och visningsstöd finns att ladda ner som pdf-dokument nedan, liksom de tekniska specifikationerna.

Vi tar emot alla filmer

Filmarkivet tar förstås gärna emot såväl analogt original- och bevarandematerial som digitalt material till alla svenska filmer som visats på biograf, inte bara från producenter som fått stöd av Filminstitutet. Läs mer under Deponera eller donera film.

Kontakta oss

För frågor och mer information om säkerhetsmaterial, kontakta Rebecca Negussie (film) eller Elisabeth Andersson (dokumentation).
E-post: sakmat.film@filminstitutet.se för säkerhetsmaterial (film)
E-post: sakmat.doku@filminstitutet.se för säkerhetsmaterial (dokumentation)

Skriv ut