Filmpedagogik
Människor I biograf

Film i skolan-dagarna

Film i skolan-dagen är en inspirerande mötesplats för alla som arbetar med filmkultur för barn och unga. 2019 års tema är språk.

Nästkommande Film i skolan-dagar äger rum i Västerås och Sandviken, 29 respektive 30 oktober.

Ur programmet:

124 år av filmhistoria  
En föreläsning om varför Filminstitutet jobbar med filmhistoria för barn och unga samt ger en inblick i det filmiska språkets historia och utveckling.

Filmens möjlighet att rädda de nationella minoritetsspråken
Malin Nygren, Svenska Filminstitutet.

Språket i hjärtat och örat
Jon Blåhed, regissör, filmare, och Malin Nygren, Svenska Filminstitutet.

Filmvisning: Turpa kiinni minun haters
Regi Jon Blåhed.

________________________________________
Årets första Film i skolan-dagar ägde rum 29 januari i Göteborg, under rubriken Film i skolan + MIK = Filmkunnighetsdagen, respektive Malmö i samband med BUFF 26 mars. Nedan hittar ni programmet från dessa dagar.

Program Göteborg
Presentation
Jessika Jankert, konferencier. Katti Hoflin, kulturchef, Västra Götalandsregionen. Bengt Källgren, förvaltningschef, Kultur i Väst.

Keynote speaker: Cathrine Simonsen
Redaktionschef och producent på NRK Super.

124 år av filmhistoria
Lova Hagerfors och Danial Brännström, Svenska Filminstitutet.

Kortfilm: I mina blöta skor
Regi Carmen Jedrzejak.

Den rörliga bildens sanningsanspråk
Miriam von Schantz, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro Universitet.

Kortfilm: Skoldiscot
Regi Christian Zetterberg.

Skola för alla från första dagen
Jilda Sürüp, ansvarig Forskning & Utveckling, Studi Sverige.

Kameran, filmen och språket
Linda Sternö, lektor i filmisk gestaltning vid Akademin Valand vid Göteborgs Universitet, Martin Sjögren, Mattias Jonsson och Elias Fryk, filmpedagoger Barnfilmskolan.

Kortfilm: Yoghurt

Regi Henrik Gustafsson.

Filmens möjlighet att rädda de nationella minoritetsspråken
Malin Nygren, Svenska Filminstitutet.

Språket i hjärtat och örat
Jon Blåhed, regissör, filmare, och Malin Nygren, Svenska Filminstitutet.

Filmvisning: Turpa kiinni minun haters
Regi Jon Blåhed.

Program Malmö

9.00-9.15 Introduktion 
Vi ser ”Färgstark”, en film av Sofia Berglund. Film i Skåne, Filminstitutet och FOMP hälsar välkomna.

9.15-10.00 ”Mentorskapsprogrammet - filmskapande för tjejer med funktionsvariation” 
I en demokrati är alla röster viktiga. Oavsett bakgrund och handikapp måste alla ha rätt att uppleva och utöva kultur, att kunna gestalta sin värld och göra sig själv och sin värld synlig. Vi ser Linnea Weikels film ”En dag i en autists liv” och Sofia Berglunds film ”Vi lyfter varandra”. Därefter frågestund med Sofia Berglund, Linnea Weikel och deras mentor Pia Ivarsson, filmpedagog.

10.00-10.40 ”Det ni inte ser”- Hur kan filmskapande synliggöra erfarenheter?
Maria Söderling, lektor med fokus på literacyutveckling i Burlövs kommun, presenterar utvecklingsarbetet ”Det ni inte ser” tillsammans med sin dotter Sofia Lundberg Söderling och filmpedagog Pia Ivarsson. Sofia fick sin diagnos först långt upp i skolåldern och använder nu sina erfarenheter till att föreläsa om hur det har varit att vara elev med adhd. "Det ni inte ser” är både ett dokumentationsarbete av filmpedagogiska metoder och ett filmläger för tjejer med ad(h)d sommaren 2019 i Ystad Studios Visitor Center.

10.40-11.00 Kaffe & fruktstund

11.00-11.50 Animation som didaktiskt verktyg
Hanne Pedersen driver Animated Learning LAB, som erbjuder kurser i animation till skolor. Hanne har arbetat med barn och animation i flera år och är ledande expert inom animation som undervisningsverktyg. 

11.50-12.15 Workshop med Maria Söderling
I Burlövs kommun pågår ett viktigt utvecklingsarbete kring språk- och literacyutveckling. För att utveckla barns och elevers visuella litteracitet vill man bl. a dokumentera filmpedagogiska metoder och utforska visuell litteracitet. Maria Söderling kommer under våren att hålla i ett fokusgruppsamtal med erfarna filmpedagoger med syfte att systematisera och beskriva deras arbete. Finns det exempelvis en gemensam syn på ett steg för steg-lärande när det gäller utveckling av ett bildspråk? Målet med workshopen är att samla material som Maria kan använda i valet av frågor till fokusgruppsamtalet och att ta tillvara på publikens samlade kompetens kring filmpedagogik.

12.15-13.15 Lunch på Grand öl & mat

13.15-13.45 Skola för alla från första dagen
Stefan Eriksson från Studi Sverige presenterar Språkprojektet. Med forskning som stöd formar Språkprojektet ett hållbart, inspirerande och inkluderande lärande. Med filmen som gemensamt språk driver de utvecklingsprojektet för att alla ska lyckas i skolan.

13.45-14.15 124 år av filmhistoria  
Lova Hagerfors, Svenska Filminstitutet. Film är ett språk som förändrats kontinuerligt sedan den allra första filmvisningen 1895. För att kunna förstå dagens rörliga bilder måste vi förstå dess utveckling. Lova och Danial berättar om varför Filminstitutet jobbar med filmhistoria för barn och unga. De berättar också om det filmiska språkets historia och utveckling med exempel ur föreläsningar och samtal med barn och unga.

14.15-14.30 Filmens möjlighet att rädda de nationella minoritetsspråken? Malin Nygren, Svenska Filminstitutet ger en introduktion till strategin att främja film på minoritetsspråken - och vilken roll filmen kan ha i undervisning kring de nationella minoriteterna. 

14.30– 15.00 Språket i hjärtat och örat
Samtal mellan regissören Jon Blåhed och Malin Nygren om att göra film på sitt minoritetsspråk, om språk som markör av hemvist och kulturell bärare. En av frågorna Jon hade med sig under arbetet med filmen "Turpa Kiinni Minun Haters" var om man måste kunna meänkieli för att vara en äkta tornedaling. 

15.00-15.15 Kaffe & kaka

15.15 – 17.00 Film & samtal: ”Till drömmarnas land” (90 min, Sverige 2019, regi: Victor Lindgren)
Sommarlovet ska just börja när Elin och Sabina lär känna varandra. Sabina från Rumänien och Elin från Holmsund. Tillsammans revolterar de mot det gamla och hittar något nytt, samtidigt som samhället runt dem rasar samman och Elins pappa blir vansinnig i sorg. För det finns ett vansinne i den svenska idyllen.
Efter filmen följer ett samtal med filmens regissör Victor Lindgren. 

17.15 Slut

Skriv ut