Filmpedagogik

Film i skolan-dagarna

Film i skolan-dagen är en inspirerande mötesplats för alla som arbetar med filmkultur för barn och unga. Första Film i skolan-dagen 2019 äger rum i Göteborg 29 januari och har tema språk.

Film i skolan-dagarna 2018 ägde rum i Malmö i samband med BUFF 22 mars, i Östersund 24 april, i Karlshamn 4 september samt i Tällberg 9 oktober och hade temat ”Demokrati, delaktighet och representation”.
På varje ort har Filminstitutet stått för förmiddagens program och den regionala aktören för programmet under eftermiddagen.

FILMINSTITUTETS PROGRAM 2018

En bild säger mer än tusen ord
Anna Tornberg
, projektledare Statens medieråd presenterar delar ur det demokratistärkande pedagogiska materialet, Propaganda och bilders makt samt Könsnormer i bildspråket, som Statens medieråd har tagit fram för skolan.

Delaktighet & representation ur en filmares perspektiv
Clara Bodén, regissör, producent och manusförfattare, pratar om behovet av att, som ung, kunna känna igen sig i de bilder som omger en samt varför det är viktigt att olika röster från olika miljöer får synas och höras. Clara är bland annat skapare av filmen Lgh+bil+allt jag har och äger.

Bilder av den andre
Sanjin Pejkovic är filmforskare vid Linnéuniversitetet, medarbetare på Göteborgs filmfestival samt filmskribent. Genom en filmhistorisk förankring, praktiska filmanalyser och i en dialog med publiken, kommer Sanjin att diskutera och göra några nedslag som problematiserar och granskar stereotypernas historia på den vita duken.

Skriv ut