Filmpedagogik
Bild: Sanna Svanberg

Björngårdsskolan – Stockholm

Björngårdsskolan är en kommunal grundskola som ligger på Södermalm i Stockholm. Skolan har länge lagt stor vikt vid filmpedagogiskt arbete i klasserna.

Eleverna i klass Örnen har sedan de började i mellanstadiet haft film som ett regelbundet inslag i undervisningen. De går ofta på Skolbio på de närliggande biograferna Victoria och Bio Rio. Klasslärare Elisabeth Månsson berättar att det var ett medvetet val utifrån barnens urbana hemvist:
– Vi vill stärka barnens känsla för den innerstadsmiljö som de växer upp i. Naturen är förstås också viktig, men att få gå på bio är ändå något som är en naturlig del av deras vardag. Vi hoppas kunna visa eleverna filmer som de kanske inte annars ser med sina familjer.

Lust och lärande
Elisabeth Månsson hoppas att Kompisskoleprojektet kommer att fortsätta utveckla klassens filmpedagogiska arbete.
– Eftersom barnen ser så mycket rörlig bild är det viktigt att fånga upp det intresset, men också att lära dem vikten av kritiskt tänkande. De börjar redan förstå att en film kan berätta något utifrån flera perspektiv och att man bör ifrågasätta vem som har gjort filmen och varför. Som medium är också filmen ett mycket bra inlärningsverktyg som ger upphov till både lust och lärande.
Har du ett eget speciellt filmminne?
– Jag minns när jag såg min första barnförbjudna film på bio och det var ”Fåglarna” av Hitchcock. Den påverkade mig väldigt starkt. Jag minns också när jag såg en 3D-film för första gången, det var på Vinterpalatset i Södertälje, väldigt häftigt.

Skriv ut