Filmpedagogik

Nytorpsskolan – Göteborg

Nytorpsskolan är en grundskola för åk. 4-9 med 450 elever som ligger i Hammarkullen i Göteborg. Här används filmen som verktyg i flera olika ämnen, bland annat för litterära upplevelser och språkförståelse.

Nytorpsskolan är en mångkulturell skola, med integrerad särskola, samt mottagare för nyanlända barn och ungdomar. Vår kompisskoleklass heter 6C.
– Jag tycker att det är roligt att utmana både mig själv och eleverna. Jag vill med det här projektet integrera filmen mer i undervisningen. Film kan uppmuntra ett intresse hos eleverna för den svenska kulturen och även underlätta deras intagningsförmåga av kunskap. För film är något alla barn tycker om, säger Hanna Omari, klassens mentor.

Iréne Johansson är skolbibliotekarie och kultursamordnare på Nytorpsskolan. Hon är engagerad i skolans filmpedagogiska arbete och är, tillsammans med Hanna, drivkraften i Kompisskoleprojektet.
– Vi lever i en bildvärld i dag! Barnen läser inte mindre för att de också ser film, de läser mer, säger hon.

Stor satsning på läsfrämjande projekt
Dokumentärfilmaren Johanna Bernhardson har varit involverad i många filmrelaterade satsningar på skolan. Som filmpedagog lär hon ut de olika momenten inom filmskapande, hur man gör ett bildmanus och arbetar berättartekniskt med bild och ljud.
– Jag har parallellt skapat processdokumentära filmer i klasserna och kommer nu också att följa klassen i Kompisskoleprojektet, berättar Johanna Bernhardson.
Tillsammans  med Iréne Johannesson är hon sedan 2013 engagerad i läsfrämjande projekt med syftet att eleverna ska utveckla sin förmåga att uttrycka sig genom olika medier. Ofta korsas olika ämnen, som t ex NO, svenska och textil i projektet ”Kulturdjur” där barnen fick brodera ett eget djur i samarbete med textilkonstnären Ida-Lovisa Rudolfsson. Allt dokumenteras av Johanna Bernhardsons kamera.
– Det mesta vi gör startar i en upplevelse och landar i ett estetiskt arbete, berättar Iréne Johannesson. Det handlar om att integrera olika professioner (filmare/lärare/pedagoger/bibliotikarier), vilket gynnar barnens bildningsresa.

Utveckla sitt språk med hjälp av bilder
I årskurs 5 fick eleverna vara läsambassadörer och skapa egna boktips – korta digitala berättelser som visas på en dator i biblioteket och på skolans webbplats. Johanna Bernhardson hjälpte dem att sätta samman stillbilder i sina paddor med sina berättande röster. Eleverna fick även följa med Iréne Johannesson till klassrummen när hon bokpratar och med filmkamera intervjua andra elever om deras litterära upplevelser.
– Vi skulle också kunna utveckla ett filmprat i klasserna, där berättelsen är i fokus men genom ett annat medium, säger Iréne Johannesson.
Hon ansvarar även för Bok- och filmklubben på skolan. Samtalsformen bygger på ett antal lässtrategier, beskrivande och tolkande, som även kan tillämpas på filmsamtal.
– Vi utgår ifrån ett reflekterande förhållningssätt i samtalet, berättar Iréne Johannesson. Tillsammans med Johanna diskuterar vi konstnärlig och dokumentär gestaltning i text kontra film, hur barnen uppfattar skillnader och likheter. Hur gestaltar man t ex upprörda känslor i en skriven text jämfört med rörlig bild? Alla barn har får inte automatiskt bilder i huvudet när de läser en text, det är viktigt att förstå. Ibland är det bättre att barnen får se filmen först och sedan läsa boken, för att med hjälp av bilderna utveckla sitt språk.

Självbiografiska digitala berättelser
När eleverna hade läst Katarina Taikons bok Katitizi, och även sett tv-serien, gjorde de egna minnesfilmer. De fick bl a välja ett objekt som betytt något för dem i barndomen.
– Det blev självbiografiska digitala berättelser som utgick från ett minne och kretsade kring elevens identitet, säger Johanna Bernhardson.
”Läsambassadörerna” bygger vidare på projektet ”Barn läser reflekterat - Art Literacy - en kommunikativ mötesplats”, som genomfördes 2013 med stöd Skapande skola, som hanteras av Kulturrådet.I slutet av 2013 kontaktades Iréne Johannesson och Johanna Bernhardson av ”Drömskolan”, ett filmprojekt som drivs av Göteborgs stad för att öka ungas delaktighet. Elever skapar filmer som är högst tre minuter långa som handlar om stadsdelen de bor i.
– Elever i årskurs 8 gjorde filmen ”Det bästa med Hammarkullen”, där de berättar om positiva platser och företeelser i sitt område. En kort dokumentärfilm som blandar stillbilder med rörligt material, säger Johanna Bernhardson.
Filmen visades i våren 2014 på Drömskolans final på Biograf Draken. Den deltog också på kortfilmsfestivalen Frame Junior.

Här kan du se Johanna Bernhardsons film från första läsåret
Här kan du se filmen från andra läsåret
Här kan du se filmen från tredje läsåret
Här finns klassens dokumentärfilm som de gjorde till de nyanlända på skolan

Skriv ut