Film i skolan
Bild ur Turpa Kiinni Minun Haters
Bild: Ur Turpa Kiini Minun Haters

Nationella minoriteter

Låt filmen bli ett verktyg och kunskapsspridare kring nationella minoriteter.

Film stärker språk, identitet och kunskap om varandra.
Svenska Filminstitutet har i uppdrag att främja tillgången på film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken.

FILMSKAPANDE SOM SPRÅKSTÄRKARE

I det uppdraget ser vi många möjligheter för filmen att ta plats och skapa möjligheter, i arbetet kring och med nationella minoriteter och urfolk, inte minst Många språkstärkande insatser kan koppla filmpedagogik till sig. Att få skapa sin egen berättelse, kanske delvis eller helt på sitt språk, stärker språkutveckling och självförtroende.

FILMPEDAGOGISKT FÖR SKOLAN

I läroplanen står att skolan ska undervisa om nationella minoriteter. Just nu tar Filminstitutet fram ett filmpedagogiskt paket, som ska underlätta denna undervisning och som lyfter filmens möjligheter till bättre lektioner.

VISA FILM

Under fliken "Filmhandledningar" tipsar vi också om fler filmer där du kan söka under tema: nationella minoriteter alternativt på språk.

FILM I SKOLAN 2019 OM SPRÅK

2019 turnerar vi till fyra städer runt om i landet med en kunskapsdag kring filmkunnighet. Malin Nygren berättar om minoritetsarbetet kopplat till filmkunnighet och regissören Jon Blåhed berättar om sin film Turpa Kiini Minun Haters.

Skriv ut