Filmpedagogik
Barn som ser på film

Boka film för skolan

Här kan du läsa om hur du går till väga om du vill ordna film för att visa på din lokala biograf som skolbio eller få tillgång till en DVD att visa på skolan.

Om Svenska Filminstitutet och skolbio

Genom uppdraget Film i skolan tar Filminstitutet fram filmhandledningar som fungerar som en rekommendation kring vilka filmer som bedöms vara intressanta att visa i skolan. Film i skolan kan också stödja genom repertoartips och liknande men varje skola eller kommun ordnar själva sina visningar. Du kan maila Film i skolan om du är osäker på om din kommun har skolbio eller inte. Vill du som enskild lärare ordna en visning läs mer nedan.

Film en färskvara

Att en film har premiär i Sverige (på biograf, dvd, tv eller annat medium) betyder tyvärr inte att den kommer att finnas tillgänglig att boka för all framtid. Filmbolagen behåller filmer i distribution enbart så länge filmen är aktuell och så länge det finns ett intresse. Det innebär därför att alla filmer som det finns filmhandledning till inte nödvändigtvis finns att få tillgång till (vi tycker ändå att det i studiesyfte kan vara intressant att behålla alla filmhandledningar synliga). Ofta finns filmen på DVD via något av distributionsbolagen men även där kan filmen ibland vara utgången.

Vilka regler gäller för att visa film på skolan?

Den som önskar visa film på dvd i skola, fritidshem, kyrka, förening eller liknande måste hyra eller köpa filmen med institutionella rättigheter. Det går också att hyra eller köpa film från de bolag som distribuerar film med institutionella rättigheter. Dessa bolag kan erbjuda olika typer av avtal. Kostnad varierar beroende på avtalets utformning.

Vissa skolor har tillgång till ett urval av olika filmer via en AV/Mediecentral som också kan förmedla program från Utbildningsradion. Läs mer på Utbildningsradions sida.

Ett brett utbud av spelfilmer och dokumentärfilmer finns hos Swedish Film och FilmCentrum. Kortfilmer och utbildningsfilmer finns hos distributörer som till exempel Kunskapsmedia.

När det gäller användning av tv-program kan organisationen Copyswede erbjuda olika typer av avtal till dem som vill använda vissa radio- och tv-program i sin undervisningsverksamhet.

Åldergräns

Den åldersgräns som Statens medieråd sätter gäller vid öppna visningar på bio. En del filmer kan ha en åldersgräns på 15 år, trots att de verkar vara fria från innehåll som kan skada barn. Det beror på att filmdistributören har valt att inte låta Statens medieråd granska filmen. Filmen får då automatiskt åldersgränsen 15 år för offentlig visning, oavsett innehåll.

Åldersgränsen gäller inte vid slutna och institutionella visningar. Här gäller det att på ett omsorgsfullt sätt utifrån sitt eget omdöme och egen kännedom om gruppen avgöra om filmen är passande att visa. Mycket har att göra med inramningen av filmvisningen, och har man t ex ett samtal i anslutning till en film som behandlar svårare frågor kan den fungera att visa för exempelvis en lite yngre målgrupp.

Skriv ut